Szám: IV. 59-1/2015.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2015. január 20. napján (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér 8.) Műszaki Tárgyaló
Ideje: 13.00 óra

NAPIREND

1. napirendi pont: 
Benu Gyógyszertár, Hungária Takarék parkoló lezárási kérelme
(1. számú bizottsági előterjesztés - 1. sz. mell. - 2. sz. m,ell. - 3. sz. mell.)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

2. napirendi pont: 
Bán Ferencné mozgáskorlátozott parkoló megszűntetése iránti kérelme
(2. számú bizottsági előterjesztés - 1. sz. mell. - 2. sz. mell.)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

3. napirendi pont: 
Hermann Ottó utca 2. társasház kérelme
(3. számú bizottsági előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

4. napirendi pont: 
Pfeffer Adrienn parkoló bérlés iránti kérelme
(4. számú bizottsági előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

5. napirendi pont: 
A Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14 .) kérelme
(5. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

6. napirendi pont: 
Közcsatornára történő rákötés támogatására érkezett pályázatok értékelés – 2. forduló
(6. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

7. napirendi pont: 
„Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata által a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210 azonosítószámú, „Adj esélyt az elesetteknek!-Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése” című pályázat keretében tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására” című közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás érdekében
(7. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

8. napirendi pont: 
Rotary Club Szekszárd kérelme
(8. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök

9. napirendi pont: 
„Dicenty Dezső”Kertbarát Kör kérelme
(9. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök

10. napirendi pont: 
Támogatási kérelem a Szekszárdi Szt Orbán Bor Áldás és Bor Szentelés Ünnepének megrendezésére
(10. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Meghívott: Baltavári István

11. napirendi pont: 
Támogatási kérelem a „Remete csurgó” Feliratának és Szimbólumának elkészítésére
(11. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Meghívott: Baltavári István

12. napirendi pont: 
Elővásárlási jogról való lemondás
(13. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző

13. napirendi pont: 
A „Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. átvilágítása” c. beszerzési eljárás eredményének megállapítása
(14. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

14. napirendi pont: 
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2015. évi munkaterve
(12. számú bizottsági előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Kővári László elnök

Szekszárd, 2015. január 15.


Kővári László s.k.
GPB elnök