Szám: IV. 59/2015.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2015. január 08. napján (csütörtökön) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér 8.) Műszaki Tárgyaló
Ideje: 15.30 óra

 

NAPIREND

NYÍLT ÜLÉS

2. napirendi pont: 
Javaslat áldozatsegítési és bűnmegelőzési program támogatására
(2. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

 

ZÁRT ÜLÉS

1. napirendi pont: 
Javaslat likvid hitel felvételre
(1. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

 

Szekszárd, 2015. január 07.

Kővári László s.k.
GPB elnök