Szám: IV. 120-26/2014.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2014. december 18. napján (csütörtökön) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér 8.) Műszaki Tárgyaló
Ideje: 8 óra

NAPIREND

1. napirend:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014 (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014 évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(252. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

2. napirend:
Javaslat a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. alapító okiratának módosítására
(259. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Meghívott: Kerekes László ügyvezető

3. napirend
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének kiegészítésére
(258. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

4. napirend
Javaslat az Ipari Park fejlesztési területén ingatlanok értékesítésére
(260. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Bálint Zoltán ügyvezető

5. napirend
Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. átvilágítására
(261. számú közgyűlési előterjesztés)
Előadó: Máté Péter FB elnök

6. napirend
„Gépkocsi beszerzése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére IV.” tárgyban kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(190. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

Szekszárd, 2014. december 17.

Kővári László s.k.
GPB elnök