Szám: IV. 120-25/2014.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2014. december 16. napján (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér 8.) Műszaki Tárgyaló
Ideje: 13 óra

NAPIREND

NYÍLT ÜLÉS

1. napirend:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Városban lakásotthonok létesítési helyének meghatározására
(257. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kajos Nikolett aljegyző
Meghívott: Pósta Zoltán igazgató

2. napirend:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2014.(….) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról (tervezet)
(251. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

3. napirend:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014 (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014 évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

4. napirend:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014. (….) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(249. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

5. napirend:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014. (….) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 30/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(246. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Meghívott: Huszár Tibor ügyvezető

6. napirend:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014. (….) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013.(IV.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(250.sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

7. napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2014. (….) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(247. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

8. napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014. (….) önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 7/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(248. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

9. napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2014.(….) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 22/2004.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(242. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Lászlóné osztályvezető

10. napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2014. (….) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 31/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(244. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető

11. napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2014. (……) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2015. évi illetménykiegészítéséről (tervezet)
(240. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

12. napirend
Javaslat a vásári és piaci díjtételek módosítására
(245. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető

13. napirend
Javaslat társulásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
(228. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

14. napirend
Javaslat a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. alapító okiratának módosítására
(Az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

15. napirend
Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ álláshelyei számának emelésére 
(229. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Halmai-Nagy Róbert igazgató

16. napirend
Javaslat a légimentő bázis létrehozására vonatkozó megállapodás módosítására
(235. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

17. napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési terve
(253. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kajos Nikolett aljegyző

18. napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi munkaterve
(256. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

19. napirend
Boros Sándor mozgáskorlátozott tábla kihelyez iránti kérelme
(183. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

20. napirend
Dölles Lászlóné forgalomlassító borda iránti kérelme
(184. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

21. napirend
Nagy Lászlóné parkolással kapcsolatos kérelme
(185. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

22. napirend
A VIIR Szekszárd ingatlan-nyilvántartási rendszer II. ütem megvalósítása
(186. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

23. napirend
Szekszárd Kinizsi utca hrsz.: 3938/1 hrsz-ú területen kialakítandó 46 db parkolóra kialakítása” meghívásos árajánlat tételi eljárás eredménye
(187. sz. bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

24. napirend
Petrits Mézeskalács Kft. kérelme
(188. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

ZÁRT ÜLÉS

25. napirend
Javaslat településképi eljárás kapcsán beérkezett fellebbezés elbírálására
(238. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész


Szekszárd, 2014. december 13.


Kővári László s.k.
GPB elnök