Szám: IV. 120-19/2014

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2014. augusztus 13. napján (szerdán) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér 8.) II. emeleti Műszaki Tárgyaló
Ideje: 8 óra

NAPIREND

1. napirend
Erdélyi Zsuzsanna a Holub u. 1. társasház közös képviselőjének kérelme
(126. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

2. napirend
Fagyöngy utcai lakók, Fagyöngy utca forgalmi rendjével kapcsolatos kérelme
(127. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

3. napirend
Wosinsky Mór Megyei Múzeum kérelme
(128. számú bizottsági előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

4. napirend
Telekhatár-rendezéshez kapcsolódó vételár meghatározása
(129. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

5. napirend
Zöldtárs Alapítvány 2014. 1. félévi beszámolója a Szekszárdi Klímakörben végzett tevékenységéről
(130. számú bizottsági előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

6. napirend
„Tervezési szerződés SZMJV Önkormányzata által a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210 azonosítószámú, „Adj esélyt az elesetteknek!-Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése” című pályázat keretében kiviteli tervek elkészítésére” közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(141. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens

7. napirend
Támogatási kérelem elektromos autótöltő állomás létesítésére
(131. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

8. napirend
Szekszárd, Szent István tér 18. szám alatti ingatlan felső két emeletének galambmentesítése
(132. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

9. napirend
A 175/2014. (V.28.) GPB határozat módosítása
(133. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

10. napirend
„SZMJV Önkormányzata fenntartásában lévő Szekszárdi Garay János Általános Iskola vizesblokkjainak tisztasági festésének munkái”
(134. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

11. napirend
Közalkalmazotti Horgász Egyesület kérelme
(135. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök

12. napirend
A Tolna Megyei Civil Információs Centrum kérelme
(136. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök

13. napirend
A Mahír Cityposter Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 121.) tájékoztatója a 2014. I. féléves reklámgazda tevékenységéről
(137. számú bizottsági előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

14. napirend
Rádió Antritt támogatási kérelme
(138. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök

15. napirend
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata „Barátságban a természettel- a természettudományos kultúra fejlesztése az I. Béla Gimnázium laboratóriumában” TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó dokumentációs, irattározási, archiválási anyagok beszerzésére.” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(139. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens

16. napirend
Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata KEOP-5.5.0/A/12-2013-0235 és KEOP-5.5.0/A/12-2013-0239 azonosítószámú, „Szekszárd Megyei Jogú Város Közvilágítása energiatakarékos átalakítása Szekszárd I és II” című projektek megvalósítása során szükséges záró auditori feladatok ellátására
(140. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens

Szekszárd, 2014. augusztus 11.


Kővári László s.k.
GPB elnök