Szám: IV. 120-7/2014

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2014. április 08. napján (kedd) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér 8.) II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 8 óra 00 perc

 

1./ napirend
Egyes önkormányzati rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő és egyéb módosításáról (tervezet)
(39. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

2./napirend
A közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 31/2011.(V.4.) önkormányzati rendelet módosítása (tervezet)
(40. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető

3./napirend
Javaslat közcsatornára történő rákötés pályázat kiírására 
(42. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

4./napirend
Javaslat a Városi Sportcsarnok eredményjelző-, hangosítási rendszerének és öltözőjének felújítására vonatkozó támogatási kérelmére
(45. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető

5./napirend
Beszámoló a 2013. évre vonatkozó helyi adó bevételek alakulásáról
(47. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Lászlóné osztályvezető

6./napirend
Településrendezési terv módosítása
(49. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

7./napirend
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a közköltségen történő eltemettetéssel (a továbbiakban: köztemetés) összefüggő kegyeleti szolgáltatás nyújtására.”
(55. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető, Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

8./napirend
„SZMJV Önkormányzata számára műszaki irányítási feladatok ellátása KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 pályázathoz kapcsolódóan” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(51. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

9./napirend
Gemenc Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Közhasznú Alapítvány (7100 Szekszárd, Hollós L. u. 1.) kérelme
(53. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

10./napirend
Az Alisca Teakwando Klub, Alisca Nyilai Íjász Egyesület, a Spurkerék Modellező Egyesület és a Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió kérelme
(54. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

11./napirend
Kadarka Futóegyesület (7100 Szekszárd, Mátyás király u. 66.) kérelme
(56. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

12./napirend
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft ( 7100 Szekszárd Bezerédj u. 2., ügyv.: Bálint Zoltán ) kérelme
(57. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

13./napirend
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérelme
(58. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető


ZÁRT ÜLÉS

14./napirend
A Garay Pince megvásárlásával kapcsolatos készfizető kezességvállalás kiváltása 
(52. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Meghívott: Bálint Zoltán ügyvezető

15./napirend
Javaslat a folyószámlahitel szerződés megkötésére
(50. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

16./napirend
Javaslat likvid hitel felvételre
(51. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető


Szekszárd, 2014. április 07.


Kővári László s.k.
GPB elnök