Szám: IV. 120-1/2014

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2014. február 11. napján (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér 8.) II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 9 óra


1./ napirend
Zöldtárs Alapítvány 2013. évi beszámolója a Szekszárdi Klímakörben végzett tevékenységéről
(27. sz. bizottsági előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Meghívott: Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke

2./ napirend
Előterjesztés a behajthatatlan követelésekről
(20. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

3./ napirend
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának és intézményeinek munkabiztonsági és tűzvédelmi feladatainak ellátására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(21. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens

4./ napirend
Beszámoló a közterület-felügyelet 2013. évi tevékenységéről
(23. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

5./ napirend
Bárczy és Társa Mérnöki Kft. kérelme
(22. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

6./ napirend
A Cinka utcai lakosok fekvőrendőr elhelyezése iránti kérelme
(24. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

7./ napirend
A Rizling utca forgalmi rendjével kapcsolatos kérelem
(25. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

8./ napirend
A Sportélmény Közhasznú Alapítvány (7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 1/113.) kérelme
(26. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

9./ napirend
Javaslat a bel- és külterületi ingatlanok 2014. évi bérleti díjára
(28 sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Szekszárd, 2014. február 7.

Kővári László s.k.
GPB elnök