Szám: IV. 87-21/2013

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2013. december 17. napján (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér 8.) II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 13 óra

1./ napirend
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Városfejlesztési Igazgatóság 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi gazdálkodásáról
(170. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

2./ napirend
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról
(271. számú közgyűlési előterjesztés)   (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

3./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2013. (….) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(284. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

4./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2013. (……) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2014. évi illetménykiegészítéséről (tervezet)
(287. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

5./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2013.(….) önkormányzati rendelete a telekadóról szóló 19/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(276. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Lászlóné osztályvezető

6./ napirend
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(272. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

7./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2013. (……) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról (tervezet)
(277. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető, Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

8./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2013. (….) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 30/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(297. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

9./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2013. (….) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013.(IV.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(298. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

10./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2013. (….) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(294. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

11./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2013. (….) önkormányzati rendelete a helyi közutak közlekedési célú igénybevétele estén fizetendő díjak használatáról szóló 7/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(295. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

12./ napirend
Javaslat a vásári és piaci díjtételek módosítására
(296. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

13./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2013. (……) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 34/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(288. számú közgyűlési előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató

14./ napirend
Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés jóváhagyására
(289. számú közgyűlési előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató

15./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi belső ellenőrzési terve
(279. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kajos Nikolett aljegyző

16./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2014. évi munkaterve
(273. számú közgyűlési előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Feri Blanka osztályvezető

17./ napirend
A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítása
(281. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

18./ napirend
Az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának módosítása 
(282. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

19./ napirend
Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése” című pályázat önerő kiegészítésére
(286. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

20./ napirend
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése „DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001” pályázat keretében kapott plusz forrás alapján a projekt módosított költségvetésének elfogadására
(290. számú közgyűlési előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

21./ napirend
Javaslat a "Szekszárd MJV Önkormányzatának kezelésében lévő intézményi és közterületi játszóterek szabványosítása és megújítása ” című pályázat módosításának jóváhagyására 
(292. számú közgyűlési előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Szabó Veronika pályázati referens

22../ napirend
Javaslat a melioráció közösségi létesítményeinek fejlesztésére irányuló beruházás önerejének biztosítására
(293. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető

23./ napirend
A Szüret utca lakóinak kérelme
(167. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

24./ napirend
Papné Horváth Erzsébet kérelme
(168. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

25./ napirend
Nagy Csilla kérelme az 5-ös helyi járatú busz eredeti menetrendjének visszaállítására
(169. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

26./ napirend
Szekszárd MJV közterületeinek és csapadékvíz-csatornahálózat patkánymentesítés” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(171. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)   (melléklet1)   (melléklet2)   (melléklet3)   (melléklet4)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető

27./ napirend
„Informatikai eszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal részére II” c. pályázat keretében” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(172. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens

28./ napirend
A Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. felkérése Szekszárd térkép készítésére
(173. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Meghívott: Berlinger Attila ügyvezető

29./ napirend
"Szállítási szerződés SZMJV Önkormányzata által a „DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004 – A Szekszárdi Városi Bölcsőde bővítése” c. pályázat keretében eszközbeszerzésre"
(174. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Szabó Veronika pályázati referens

30./ napirend
A helyi védelem alatt álló épületekkel kapcsolatos támogatási igény
(Az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

31./ napirend
Javaslat önkormányzati útterület értékesítésére
(175. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

32./ napirend
Javaslat a Városi Bölcsőde Szekszárd, Perczel Mór utca 4. számú épületének villámvédelmi berendezésének létesítésére
(176. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

 

ZÁRT ÜLÉS

33./ napirend
Javaslat Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében történő hitel felvételre
(291. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna osztályvezető

Szekszárd, 2013.december 13.

Kővári László s.k.
GPB elnök