Szám: IV. 87-15/2013

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2013. szeptember 24. (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Tárgyaló
Ideje: 15 óra 00 perc

1./napirend
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I. félévi gazdálkodásáról
(218. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

2./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2013. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(235. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

3./napirend
Javaslat Települési Értéktár Bizottság létrehozására és a Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
(177. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető

4./napirend
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(219. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens

5./napirend
Javaslat a "Szekszárd MJV Önkormányzatának kezelésében lévő intézményi és közterületi játszóterek szabványosítása és megújítása ” című pályázat benyújtásának jóváhagyására 
(226. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó Veronika pályázati referens

6./napirend
Javaslat a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal 2012. évben megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára 
(221. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Feri Blanka osztályvezető

7./napirend
Tájékoztató a térfigyelő kamerarendszer kezdeti működéséről
(123. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Meghívott: Dr. Pilisi Gábor rendőrkapitány

8./napirend
A Szőlő-Szem Civil Bűnmegelőzési Egyesület támogatási kérelme
(114. számú bizottsági előterjesztés) 
Előterjesztő: Kővári László elnök
Meghívott: Balogh László elnök

9./napirend
A „JASZLICE” Családsegítő Közhasznú Alapítvány kérelme 
(121. számú bizottsági előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző
Meghívott: Causic Éva, a „JASZLICE” Családsegítő Közhasznú Alapítvány megbízottja

10./napirend
Szociális informatikai rendszer beszerzése a Polgármesteri Hivatal részére
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Csikós András osztályvezető

11./napirend
Ajánlat fakitermelésre
(115. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

12./napirend
A Perczel Mór utcai 1-3. lakóközösség kérelme a társasház előtti parkolási gondok megoldására
(116. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

13./napirend
A Városi Baleset-megelőzési Bizottság javaslata „Gyermekek” figyelmeztető jelzőtáblák kihelyezésére
(117. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

14./napirend
Javaslat állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására
(119. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

15./napirend
Lakossági kérelem a Tatai-völgyi 8984 hrsz-ú út javítására
(120. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

16./napirend
Ajánlat a Csörge tó hasznosítására
(124. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Meghívott: Varjas Zoltán

17./napirend
Nagy Ferenc ingatlanvételi ajánlata
(113. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

18./napirend
A Stuttgart Üzletház telek-kiegészítési kérelme
(122. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

19./napirend
SZMJV Önkormányzata által a Szekszárd, Bezerédj tömbbelsőben az 1853 hrsz-on lévő épület tetőszigetelési munkáinak elvégzése
(125. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

20./napirend
Közvilágítás kiépítésére vonatkozó kérelem a Szekszárd, Horváth Károly utca 1. szám előtti oszlopon 
(126. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

21./napirend
Közvilágítás kiépítésére vonatkozó kérelem a Szekszárd, Árpád utcában
(127. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

22./napirend
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról
(118. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök

 

Szekszárd, 2013. szeptember 20.

 

Kővári László s.k.
GPB elnök