Szám: IV. 87-14/2013

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2013. szeptember 04. (szerdán) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 15 óra 00 perc

1./napirend
A Zöldtárs Alapítvány támogatási kérelme a Mobilitási Hét program lebonyolításához
(105. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Előadó: Baka György elnök

2./napirend
Vállalkozási szerződés módosítás a Szekszárdi Városfejlesztési Kft -vel a „TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 „Agóra Szekszárd” – A Babits Mihály Művelődési Ház és a Művészetek Háza Multifunkcionális Közösségi Központ Kialakítása című” c. projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására
(103. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
Előadó: Kerekes László ügyvezető

3./napirend
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004 pályázati konstrukció keretében megvalósítandó bölcsőde bővítés projektmenedzser szolgáltatás nyújtására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Szabó Veronika pályázati referens

4./napirend
Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása
(Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

5./napirend
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára energia-beszerzéshez (villamos energia) kapcsolódó szakértői szolgáltatás nyújtása.” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(104. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

6./napirend
Dr. Bodri István ingatlanvételi kérelme
(106. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Előadó: Varga András osztályvezető

7./napirend
„Licenc értékesítési szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelete számára szabálysértési nyilvántartó rendszer kiépítésére és üzemeltetési szerződés a rendszer működtetésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(107. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Előadó: Varga András osztályvezető

8./napirend
Vizdár Csaba ingatlanvételi kérelme
(108. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Előadó: Varga András osztályvezető

9./napirend
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára 7 intézmény (Garay János Általános Iskola, Babits Mihály Általános Iskola, Dienes Valéria Általános Iskola, Baka István Általános Iskola, I. Béla Gimnázium, Garay János Gimnázium, Szekszárd Városi Pedagógiai Szakszolgálat) fénymásoló és nyomtató berendezéseinek üzemeltetésére.” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(109. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

10./napirend
Közcsatornára történő rákötés támogatására érkezett pályázatok értékelés – 1. forduló
(110. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Előadó: Varga András osztályvezető

11./napirend
Kezdeményezés a Kápolna téri csurgó helyreállítására
(Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Kővári László elnök

 

Szekszárd, 2013. augusztus 30.

Kővári László s.k.
GPB elnök