Szám: IV. 87-11/2013.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2013. június 11-én (kedden) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 16.00 óra

1./napirend
Javaslat az Ipari Parkban területrész értékesítésére
(164. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

2./napirend
Közgyűlési felhatalmazás a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője részére a piac ideiglenes áthelyezésének előkészítésére
(163. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

3./napirend
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságkonszolidációs eljárásának elfogadására 
(168. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Pál József igazgatóság vezető

4./napirend
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságkonszolidációs eljárásában az Önkormányzat nevében eljáró személyek felhatalmazására és a konszolidációt követően a kapcsolódó eljárások elfogadására 
(169. sz. közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Pál József igazgatóság vezető

5./napirend
„Informatikai eszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal részére” c. pályázat keretében” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye.
(81. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Mechlerné-Letenyei Hédi közbeszerzési referens

6./napirend
Európai Autómentes Nap- „Autó nélkül a városban!”rendezvény
(82. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

7./napirend
SZMJV Önkormányzata Dienes Valéria általános iskola lépcsőházának nyílászáró cseréjének elvégzése
(83. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

8./napirend
SZMJV Önkormányzata I. sz. Óvoda, Szekszárd, Bajcsy Óvoda terasz burkolat felújítási munkáinak elvégzése
(84. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

9./napirend
Soho Bt. (7100 Szekszárd, Háry J. u. 6.) kérelme
(85. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

10./napirend
Szekszárdi Értelmiségi Klub Segítő és Támogató Egyesület (7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 107. III/10.) kérelme
(86. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

11./napirend
Egyebek


Szekszárd, 2013. június 10.

Kővári László s.k.
GPB elnök