Szám: IV. 87-8/2013.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2013. április 23-án (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 14.00 óra

 

1./napirend
Zöldtárs Alapítvány beszámolója a Klímaalap felhasználásáról
(62. sz. bizottsági előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Meghívott: Baka György Zöldtárs Alapítvány elnöke

2./napirend
Beszámoló az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás működésének 2012. évi tapasztalatairól
(96. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató

3./napirend
Javaslat az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyására
(97. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató

4./napirend
A víziközmű rendszer átalakításával, az új víziközmű-szolgáltató működésének megkezdésével kapcsolatos döntések meghozatala
(118. sz. közgyűlési előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató

5./napirend
Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2012. évi működéséről
(106. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Kajos Nikolett aljegyző
Csontos Melinda számviteli ügyintéző

6./napirend
Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyására 
(111. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens

7./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2013. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) 
(110. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet) (Könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

8./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2013. (…) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(101. sz. közgyűlési előterjesztés)  (melléklet)  (kiegészítő mellékletek) (Könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

9./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási intézményi társulásainak 2012. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
(104. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Tamási Anna osztályvezető

10./napirend
Javaslat közterületek elnevezésére
(113. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető

11./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2013. (….) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról szóló 41/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet )
(102. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

12./napirend
Beszámoló az Önkormányzati Építészeti-műszaki Tervtanács 2012 évi működéséről
(109. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

13./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2013. (…) önkormányzati rendelete az Önkormányzati Építészeti-műszaki Tervtanács működésének rendjéről szóló 11/2007.(IV.11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(116. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

14./napirend
Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” című, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú pályázat végrehajtására létrehozott konzorcium együttműködési megállapodásának módosítására
(115. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

15./napirend
Javaslat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz pályázat benyújtására a Szekszárdi alsóvárosi temetőbővítés I. ütemének megvalósítására
(117. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

16./napirend
Javaslat intézmények infrastrukturális fejlesztését, felújítását, valamint a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítását célzó pályázaton való részvételre
(105. sz. közgyűlési előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

17./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2013. (……) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 20/2012.(IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e t)
(99. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Feri Blanka osztályvezető

18./napirend
Tájékoztató a Civil Koncepció 2012. évi megvalósulásáról 
(közgyűlési tájékoztató1)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

19./napirend
Szerződés módosítása, Szekszárd Keselyűsi út közvilágítás kiépítése (volt húsipar-TOLLE parkoló között) 
(63. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

20./napirend
Ajánlat külterületi ingatlanok vételére
(58. sz. bizottsági előterjesztés, mely a 2013. április 16-i ülés anyagával kiküldésre került)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

ZÁRT ÜLÉS:

21./napirend
Javaslat megyei díjak adományozására
(108. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök

 

Szekszárd, 2013. április 19.

Kővári László s.k.
GPB elnök
 

További napirendi pont javaslat:

• Szekszárd Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft. kérelme
(64. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

• Keszthelyiné és Társai Bt. (Szekszárd, Garay tér 18.) kérelme
(65. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető