Szám: IV. 50-39/2012.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2012. december 27-én (csütörtök) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 9 óra

NAPIREND: 


1./ napirendi pont
Javaslat a Gemenc Volán Autóbuszközlekedési Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására
(253. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóság vezető
Meghívott: Bebics Sándor Gemenc Volán Zrt. vezérigazgató

2./ napirendi pont
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001 azonosítószámú, „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése” című projektjéhez készített akcióterületi terv átdolgozására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(207. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

3./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012.(……) önkormányzati rendelete a helyi viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998. (XII.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (tervezet)
(69. sz. közgyűlési előterjesztés, mely az előző ülés anyagával kiküldésre került)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető

4./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására
(303. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető

5./ napirendi pont
Javaslat a volt „polgári védelem leltár körzetén szereplő eszközök rendezésére” tárgyú megállapodás jóváhagyására
(296. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Dr. Göttlinger István aljegyző

6./ napirendi pont
Javaslat a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására
(297. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Dr. Göttlinger István aljegyző

7./ napirendi pont
Javaslat a „Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesülettel” kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására
(302. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Dr. Göttlinger István aljegyző

8./ napirendi pont
Javaslat a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulással kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására 
(305. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett jogi és bizottsági referens

9./ napirendi pont
Javaslat köznevelési intézmények átadás-átvételével kapcsolatos munkáltatói döntések meghozatalára
(306. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett jogi és bizottsági referens

10./ napirendi pont
Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 –„SZMJV csatornahálózatának bővítése” c. projekt keretében megvalósult szennyvízcsatornák és átemelő berendezések üzemeltetési szerződésének jóváhagyására 
(286. sz. közgyűlési előterjesztés) 
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóság vezető

11./ napirendi pont
Javaslat a közvilágítási hálózat aktív elemeinek és a díszvilágítási hálózat működtetésére, zavarai elhárítására és karbantartására vonatkozó szerződés meghosszabbítására
(208. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

 
Zárt ülés:

12./ napirendi pont
Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. működéséhez kapcsolódó tulajdonosi döntések meghozatalára
(304. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Bay Attila ügyvezető igazgató

13./ napirendi pont
Javaslat a 3799/2 és a 3799/8 hrsz-ú ingatlanok hasznosítására
(206. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

 

Szekszárd, 2012. december 21.
Kővári László s.k.
GPB elnök