Szám: IV. 50-34/2012.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2012. november 13-án (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 15 óra


NAPIREND


1./ napirendi pont
Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására
(190. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. igazgató

2./ napirendi pont
Kérelem parkolási szolgáltatási díj mértékének csökkentésére
(191. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. igazgató

3./ napirendi pont
Merkl Krisztina területvásárlási kérelme
(188. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

4./ napirendi pont
özv. Binder Jánosné (7100 Szekszárd, Kövendi S. u. 3.) kérelme
(177. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
/Az előterjesztés a 2012. október 30-i ülésre kiküldésre került./

5./ napirendi pont
Pince utca közlekedésének biztonságosabbá tétele iránti kérelem
(180. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

6./ napirendi pont
Kérelem játszótér megszüntetésére
(181. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök

7./ napirendi pont
Ybl Miklós utca – Bezerédj utca APEH előtt forgalmi rend megváltoztatása
(182. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

8./ napirendi pont
Dicenty D. utcai út- és csapadékvíz elvezetés ügye
(183. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

9./ napirendi pont
Tájékoztató a fedett buszváró nélküli buszmegállók felméréséről
(184. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

10./ napirendi pont
Mozgáskorlátozott parkolók felmérése a városban, valamint mozgáskorlátozott tábla kihelyezése iránti kérelmek
(185. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

11./ napirendi pont
A Mentálhigiénés Műhely (7100 Szekszárd, Szent István tér 10.) kérelme
(186. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

12./ napirendi pont
Javaslat a karácsonyi díszkivilágítás üzemeltetésére, bővítésére
(187. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

13./ napirendi pont
Bogos Pál vételár mérséklési kérelme
(189. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

14./ napirendi pont
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kihelyezése
(192. sz. bizottsági előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

15./ napirendi pont
Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
(170. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett jogi és bizottsági referens
/Az előterjesztés a 2012. október 30-i ülésre kiküldésre került./


Szekszárd, 2012. november 9.Kővári László s.k.
GPB elnök