Szám: IV. 50-29/2012.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2012. szeptember 25-én (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 14 óra

NAPIREND

1./ napirendi pont
Állásfoglalás a Szekszárdi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséről
(188. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Meghívott: dr. Pilisi Gábor rendőrkapitány

2./ napirendi pont
Beszámoló Szekszárd város helyi közlekedésének 2011. évi teljesítményi adatairól, javaslat a helyi közlekedés működésének támogatására 
(202. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: Schmidt Krisztián útügyi referens
Meghívott: Amrein Károly Gemenc Volán Zrt. vezérigazgatója

3./ napirendi pont
Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. évi működésének tapasztalatairól
(152. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Ács Rezső alpolgármester

4./ napirendi pont
Hozzájárulás telki szolgalmi jog földhivatali bejegyzéséhez
(196. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens

5./ napirendi pont
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának I. félévi gazdálkodásáról
(212. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Pál József igazgatóságvezető
/Az előterjesztés később kerül kiküldésre./

6./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(209. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Pál József igazgatóságvezető

7./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. által kötött kölcsönszerződés módosítása
(198. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester
Előadó: Pál József igazgatóságvezető

8./ napirendi pont
Sióagárd Község Önkormányzatának részletfizetési kérelme 
(201. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Tamási Anna osztályvezető

9./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 47/2011. (VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(191. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

10./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról és az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól - I. forduló (tervezet)
(203. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Varga András osztályvezető

11./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (….) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról, támogatásokról ( tervezet)
(217. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

12./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (….) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 18/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(216. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető

13./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (….) önkormányzati rendelete a telekadóról szóló 19/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(215. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető

14./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (….) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 22/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(214. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető

15./ napirendi pont
Javaslat a TÁMOP-3.2.1.A-11/2 kódszámú, „Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása” című pályázaton való részvételre
(199. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási referens

16./ napirendi pont
„Megbízási szerződés a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 azonosítószámú, Hevesy György Természettudományos Projekt elnevezésű pályázat keretében irodaszer garnitúra összeállítására és elkészítésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(152. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kocsis-Kisantal Orsolya pályázati oktatási referens

17./ napirendi pont
Döntés köznevelési intézmények jövőbeni működtetése kapcsán 
(206. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

18./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(208. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens

19./ napirendi pont
Javaslat a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 –„SZMJV csatornahálózatának bővítése” c. projekt keretében megvalósult szennyvízcsatornák és átemelő berendezések üzemeltetési szerződés megkötésére 
(213. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

20./ napirendi pont
Javaslat új üzemeltetési szerződés kötésére EH-SZER Kft-vel, a közvilágítás aktív elemeinek karbantartására 2012. május 01. és 2012. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 
(211. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

21./ napirendi pont
Javaslat a Cinka dűlői Csatár II. mellékág vízelvezető kiépítésére vonatkozó együttműködési megállapodás jóváhagyására 
(200. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

22./ napirendi pont
Mátyás király utca közlekedésének biztonságosabbá tétele iránti kérelem
(148. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

23./ napirendi pont
Kiss Zoltánné Cinka utca 91. szám alatti lakos KRESZ tükör kihelyezési kérelme
(149. sz. bizottsági előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

24./ napirendi pont
Koros fák vizsgálata
(150. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

25./ napirendi pont
Szekszárd, Bálint-köz szennyvízhálózat bővítési munkáihoz kapcsolódó úthelyreállítás
(151. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

26./ napirendi pont
A 3981/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésének előkészítése
(153. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

27./ napirendi pont
Dísz-szórókút halotti hamvak szórására
(154. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

28./ napirendi pont
Egyebek

- Tájékoztató a Parászta patakkal kapcsolatos munkálatokról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

- Tájékoztató a Csörge tó kotrási munkáival kapcsolatban
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

- Tájékoztató a Közbiztonság növelését célzó pályázat eredményéről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

- Tájékoztató a városi járdafelújításokról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető


Zárt ülés

29./ napirendi pont
Vida Péter (Szekszárd, Napfény u. 27/A. sz. alatti lakos) kérelme
(122. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
/Az előterjesztés a 2012. augusztus 28-i ülésre kiküldésre került./

Szekszárd, 2012. szeptember 21.
Kővári László s.k.
GPB elnök