Szám: IV. 50-24/2012.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2012. július 10-én (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 15.00 óra

1./ napirendi pont
Panteon Kft. javaslata hamvak szórási lehetőségének megteremtésére, valamint dísz-szökőkút kihelyezésére 
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Meghívott: Nyakas Gábor a Panteon Kft. ügyvezető igazgatója

2./ napirendi pont
Beszámoló a Szekszárdi Polgárőr Egyesület 2012. I.- II. negyedévi tevékenységéről 
(99. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Meghívott: Bakodi Róbert a Szekszárdi Polgárőr Egyesület elnöke

3./ napirendi pont
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. (Szekszárd, Bezerédj u. 2.) kérelme
(94. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

4./ napirendi pont
Juhász Sándorné kérelme köztéren elhelyezett padokra vonatkozóan
(95. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

5./ napirendi pont
ifj. Márkvárt János ingatlanvételi kérelme
(96. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető

6./ napirendi pont
Kétnyári virágpalánta beszerzése a 2012. évi őszi kiültetéshez 
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

7./ napirendi pont
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a Város tulajdonában lévő intézmények virtuális és interaktív nyilvántartási rendszerének kidolgozására és annak dokumentálására (8000 m2)” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(97. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

8./ napirendi pont
Polgármesteri Hivatal épületének homlokzati és épületenergetikai átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítésére kiírt pályázati eljárás eredménye 
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

9./ napirendi pont
„Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.3/D-11-2012-0005- Családi napközi bővítése a Szekszárd 2. sz. Óvoda és Bölcsőde Kadarka utcai épületében” című pályázat keretében családi napközi csoportszoba kialakításának munkálatai tárgyában kiírt meghívásos pályázati eljárás eredménye
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Szabó Veronika pályázati referens

10./ napirendi pont
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város területén a fokozottan veszélyeztetett gócpontokra kiterjedő patkány-mentesítés fenntartási munkálatainak elvégzésére, valamint a mellékletben meghatározott utcák által lehatárolt területen, a csapadékvíz-csatornahálózat rágcsáló-mentesítésére, és az azt követő fenntartási munkálatok elvégzésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(101. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

11./ napirendi pont
Dr. Bodri István ingatlanvételi kérelme
(98. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető

12./ napirendi pont
Gáspár Kata ingatlanvételi kérelme
(100. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető

 

Szekszárd, 2012. július 6.Kővári László s.k.
GPB elnök