Szám: IV. 50-21/2012.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2012. június 12-én (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti polgármesteri tárgyaló
Ideje: 1400 óra

1./ napirendi pont
Beszámoló az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Wunderland Óvodában tartott szemléjéről
(80. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Józan-Jilling Mihály SZNNÖ elnök

2./ napirendi pont
Tájékoztatás az E-ON városi fakivágásairól
(86.sz. bizottsági előterjesztés)
Meghívott: Dániel Zsolt VITE Kft. ügyvezető igazgató

3./ napirendi pont
Beszámoló a Klímaalap 2011. évi felhasználásáról
(77. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
Meghívott: Baka György Zöldtárs Alapítvány kuratóriumának elnöke

4./ napirendi pont
A Nemes Ügyvédi Iroda Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-vel szemben fennálló tartozása
(82. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató

5./ napirendi pont
A „JASZLICE” Családsegítő Közhasznú Alapítvány kérelme
(81. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens
Meghívott: Csausity Éva „JASZLICE” Családsegítő Közhasznú Alapítvány képviselője

6./ napirendi pont
Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesületének kérelme
(79. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

7./ napirendi pont
Katonáné Sütő Ágnes kérelme
(78. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

8./ napirendi pont
I. Béla selejtezési jegyzőkönyv jóváhagyása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

9./ napirendi pont
Lemle Béláné kérelme
(76. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
/A 2012. május 29-i ülésen kiosztásra került./

10./ napirendi pont
Javaslat Green Plus emissziócsökkentő adalékanyag alkalmazására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök

11./ napirendi pont
ifj. Márkvárt János ingatlanvételi kérelme
(72.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
/A 2012. május 29-i ülésre kiküldésre került./

12./ napirendi pont
Takács András ingatlanvételi kérelme
(73.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
/A 2012. május 29-i ülésre kiküldésre került./

13./ napirendi pont
Elter Gábor ingatlanvételi kérelme
(74.sz. bizottsági előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
/A 2012. május 29-i ülésre kiküldésre került./

14./ napirendi pont
Hradszki Sándor Károlyné ingatlanvételi kérelme
(75.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
/A 2012. május 29-i ülésre kiküldésre került./

15./ napirendi pont
Javaslat fedett buszvárók létesítésére
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

16./ napirendi pont
Lőtér használata
(83. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető

17./ napirendi pont
Kérelem elővásárlási jog törlésére
(84. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető

18./ napirendi pont
Lukács János ingatlanvételi kérelme
(85. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető


Szekszárd, 2012. június 08.


Kővári László s.k.
GPB elnök