Szám: IV. 50-17/2012.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2012. május 22-én (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 14.00 óra

ZÁRT ÜLÉS

1./ napirendi pont
Az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 2011. évi mérlegbeszámolója
(109. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
Kővári László FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló

2./ napirendi pont
A Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. 2011. évi mérlegbeszámolója
(110. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
Ács Rezső FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

3./ napirendi pont
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2011. évi mérlegbeszámolója
(111. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
Kerekes Csaba FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló

4./ napirendi pont
A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 2011. évi mérlegbeszámolója
(112. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Kerekes László ügyvezető igazgató
Fajszi Lajos FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

5./ napirendi pont
A Szekszárdi Turisztikai Kft. 2011. évi mérlegbeszámolója
(113. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Dr. Balás Ákos FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

6./ napirendi pont
A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 2011. évi mérlegbeszámolója
(114. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Bay Attila ügyvezető igazgató
Dr. Balás Ákos FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló

7./ napirendi pont
Beszámoló a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. 2011. évi tevékenységéről
(115. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Huszár Tibor ügyvezető igazgató

8./ napirendi pont
Beszámoló a KT-Dinamic Nonprofit Kft. 2011. évi tevékenységéről
(116. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Tóth Ferenc ügyvezető igazgató

9./ napirendi pont
Beszámoló az Ipari Park Kft. 2011. évi tevékenységéről
(117. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

10./ napirendi pont
A Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi mérlegbeszámolója
(123. számú előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
Gárdi Gábor FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

11./ napirendi pont
Javaslat a Vagyonkezelő Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására
(118. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
 

NYÍLT ÜLÉS

12./ napirendi pont
Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése” c. pályázat benyújtására
(122. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Buncsek Attila projektmenedzser

13./ napirendi pont
Javaslat bérleti díj módosítására
(65. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató

14./ napirendi pont
Szekszárd, 0216/7 hrsz-ú ingatlan hasznosítása
(66. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató

15./ napirendi pont
Szekszárd, Rákóczi u. 57. sz. alatti ingatlan hasznosítása
(67. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató

16./ napirendi pont
A Perakin Kft. (7130 Tolna, Lehel u. 10/a.) kérelme 
(64. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

17./ napirendi pont
A Polip Ifjúsági Egyesület (7100 Szekszárd, Szent István tér 10.) kérelme
(63. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

18./ napirendi pont
Alisca Autócentrum Kft. kérelme
(68.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

19./ napirendi pont
Máté István kérelme a város közlekedés biztonságának javításáért
(69.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

20./ napirendi pont
Arany J. u. 3. társasház, valamint az OTP Bank képviseletében eljáró Belasics Edit kérelme
(70.sz. bizottsági előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

21./ napirendi pont
Pünkösdi fesztivál alatti buszközlekedésből adódó ideiglenes táblázások jóváhagyása
(71.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Szekszárd, 2012. május 18.


Kővári László s.k.
GPB elnök