Szám: IV. 50-16/2012.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2012. május 8-án (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 15.00 óra

1./ napirendi pont
Katonáné Sütő Ágnes területvásárlási kérelme
(59.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

2./ napirendi pont
Megbízási szerződés a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 azonosítószámú Hevesy György Természettudományos Projekt elnevezésű pályázat keretében projektmódszer alkalmazására felkészítő akkreditált képzés lebonyolítására tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(60.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási referens
/Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra./

3./ napirendi pont
Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a TÁMOP-3.1.3-11/2. kódszámú pályázati konstrukció keretében benyújtandó „Barátságban a természettel „ A természettudományos kultúra fejlesztése az I. Béla Gimnázium laboratóriumában című” pályázat részét képező Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(61.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási referens
/Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra./

4./ napirendi pont
Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a TÁMOP-3.1.3-11/2. kódszámú pályázati konstrukció keretében benyújtandó „ Barátságban a természettel” A természettudományos kultúra fejlesztése az I. Béla Gimnázium laboratóriumában című” pályázat elkészítéséhez pedagógiai tanácsadás igénybevételére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(62.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási referens
/Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra./

5./ napirendi pont
„Szekszárd Város Bora” cím adományozáshoz szükséges költségek finanszírozása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Papné Horváth Erzsébet vezető gondnok

6./ napirendi pont
Javaslat 80 m2 műanyag borítás átadására
(57.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

7./ napirendi pont
Az Ifjúsági Unió Szekszárd (7100 Szekszárd, Szent László u. 19.) kérelme
(58.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

8./ napirendi pont
Egyebek


Szekszárd, 2012. május 4.


Kővári László s.k.
GPB elnök