Szám: IV. 50-9/2012.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2012. április 3-án (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 15.00 óra

1./ napirendi pont
Javaslat tárgyi eszköz (földkábel) térítésmentes átadás-átvételére
(73. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató

2./ napirendi pont
Szekszárd Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft. támogatási kérelme
(46. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Herrné Szabadi Judit ügyvezető igazgató

3./ napirendi pont
Javaslat a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat ifjúsági programjai részére helyiség biztosítására
(74. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Kálóczi Andrea RÉV intézményvezető
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

4./ napirendi pont
Szászy Zsolt ügyvezető (Alisca Autócentrum Kft.) kérelme
(45.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző

5./ napirendi pont
Beszámoló az Önkormányzati Építészeti-Műszaki Tervtanács 2011. évi működéséről
(59. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

6./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről szóló 19/1996. (VI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(72. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Herr Teréz főépítész
Szücsné Smolek Erika kodifikátor

7./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 12/1994. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(61. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Szücsné Smolek Erika kodifikátor

8./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (….) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék – szippantott szennyvíz – összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(65. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Varga András osztályvezető
Szücsné Smolek Erika kodifikátor

9./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete az építményadóról (tervezet)
(75. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

10./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a telekadóról (tervezet)
(76. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

11./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről (tervezet)
(60. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Farkasné Tamási Anna osztályvezető
Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens

12./ napirendi pont
Javaslat a Babits Mihály Művelődési Ház és a Művészetek Háza épületegyüttes élőerős őrzése tárgyú megbízási szerződések fedezetének biztosítására
(58. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Buncsek Attila projektmenedzser
Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens

13./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására
(47. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

14./ napirendi pont
Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése számára az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” című pályázat megvalósításának állásáról 
(48. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető
Buncsek Attila projektmenedzser

15./ napirendi pont
Javaslat pályázat benyújtására a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz
(51. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester 
Előadó: Szabó Veronika pályázati referens

16./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (….) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(64. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Varga András osztályvezető
Szigeti Júlia főmunkatárs

17./ napirendi pont
Javaslat közcsatornára történő rákötés támogatására vonatkozó pályázat kiírására
(68. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
Páll Laura környezetvédelmi referens

18./ napirendi pont
Javaslat intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó pályázaton való részvételre
(56. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási referens
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

19./ napirendi pont
75/2012. (III.28.) GPB határozat visszavonása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

20./ napirendi pont
2012. évi városüzemeltetési előirányzat
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

21./ napirendi pont
Egyebek


Szekszárd, 2012. március 30.

Kővári László s.k.
GPB elnök