Szám: IV. 50-5/2012.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2012. február 28-án (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 15.00 óra

1./ napirendi pont
A Szekszárdi Polgárőr Egyesület 2011. IV. negyedévi beszámolója
(21. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bakodi Róbert Szekszárdi Polgárőr Egyesület elnöke

2./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(42. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Rottenbacher Ádám Szociális Központ intézményvezető

3./ napirendi pont
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól
(38. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
Meghívott: Kálóczi Andrea KEF szakmai koordinátor

4./ napirendi pont
Javaslat iskolatej-ellátás biztosítására
(17. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens

5./ napirendi pont
Javaslat az Állami Számvevőszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készült jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési terv jóváhagyására
(45. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

6./ napirendi pont
Javaslat a Pécsi Egyházmegyei Hatóság vételár-hátralék rendezésével kapcsolatos szerződés jóváhagyására 
(43. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző

7./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012. (….) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(32. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Pál József igazgatóságvezető
/Az előterjesztés később kerül kiküldésre./

8./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012. (…..) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről (tervezet)
(31. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Pál József igazgatóságvezető

9./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. közötti időszakra szóló középtávú tervének elfogadására
(46. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Pál József igazgatóságvezető
/Az előterjesztés később kerül kiküldésre./

10./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012.(….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(36. sz. előterjesztés)  (1_melléklet)  (2_melléklet)  (3_melléklet)  (4_melléklet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Pál József igazgatóságvezető
Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
/Az előterjesztés később kerül kiküldésre./

11./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 47/2011.(VII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(37. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

12./ napirendi pont
Támogatási kérelem az „35. Utazás Nemzetközi Kiállítás”-on történő részvételre
(18. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Berlinger Attila kommunikációs referens

13./ napirendi pont
Javaslat kötelező önkormányzati nyilvános könyvtári feladat ellátásáról szóló megállapodás elfogadására
(34. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens

14./ napirendi pont
Javaslat gyermekvédelmi szakellátás biztosítására feladat-ellátási megállapodás megkötésére
(35. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens

15./ napirendi pont
„Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” (KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002) c. pályázat önerejének biztosítása 
(40. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Frey Tímea pályázati referens

16./ napirendi pont
Javaslat az „Agóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” című pályázat megvalósításához kapcsolódó döntések meghozatalára 
(39. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Buncsek Attila pályázati referens

17./ napirendi pont
Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” című, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú pályázat végrehajtására létrehozott konzorcium együttműködési megállapodásának módosítására
(29. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Buncsek Attila pályázati referens

18./ napirendi pont
„Megbízási szerződés SZMJV Önkormányzata és intézményei, továbbá a megjelölt gazdasági társaságai részére közbeszerzésekhez kapcsolódó tanácsadói, lebonyolítói, hivatalos közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás nyújtására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredményének jóváhagyására
(44. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens

19./ napirendi pont
Beszámoló a 2011. évi rövidebb és hosszabb távú, valamint az „értékteremtő” közfoglalkoztatásra elnyert támogatás felhasználásáról, továbbá javaslat a 2012. évi közfoglalkoztatás finanszírozására fordítható decentralizált keret terhére kérelem benyújtására 
(41. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

20./ napirendi pont
Tolnai Józsefné (Szekszárd, Wosinszky ltp. 3.) kérelme
(19. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

21./ napirendi pont
R.W.K Kft. (Szekszárd, Béri B. Á. u. 111.) kérelme
(20. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

22./ napirendi pont
Patkós István mozgáskorlátozott tábla kihelyezése iránti kérelme
(22. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

23./ napirendi pont
Losonczi Sándor mozgáskorlátozott tábla kihelyezése iránti kérelme
(23. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

24./ napirendi pont
Pfaff Mihály sebességkorlátozás, valamint nehéz gépjármű forgalom kitiltása iránti kérelme
(24. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

25./ napirendi pont
Oláh Tibor megállni tilos tábla eltávolítása iránti kérelme
(25. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

26./ napirendi pont
Wéber Mihály fekvőrendőr elhelyezése iránti kérelme
(26. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

27./ napirendi pont
Tájékoztató az Arany János utca – Szent I. tér – Széchenyi u. határolta tömbbelsőben kialakult állapotokról
(27. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

28./ napirendi pont
Egyebek


Szekszárd, 2012. február 24.Kővári László s.k.
GPB elnök