Szám: IV. 50-2/2012.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2012. január 31-én (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti polgármesteri tárgyaló
Ideje: 14.00 óra


1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 21/2000. (XI. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(15. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Meghívott: Balog János ALFA-NOVA Kft. igazgató

2./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(10. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Meghívott: Miszler Miklós Gemenc Volán Zrt.

3./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012. (….) önkormányzati rendelete a kéményseprő ipari szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 37/1996. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(19. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Bérces János energetikus
Meghívott: Huszár Tibor Caminus Kft. igazgató

4./ napirendi pont
Javaslat a „JASZLICE” Családsegítő Közhasznú Alapítvánnyal kötendő bérleti szerződés jóváhagyására
(9. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens
Meghívott: Csausity Éva JASZLICE Alapítvány képviselője
/Az előterjesztés később kerül kiküldésre./

5./ napirendi pont
Kérelem a Wunderland Kindergarten előtti parkolás megszűntetésére
(8. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Meghívott: Simon Attiláné intézményvezető

6./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012. (….) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(a 313. sz. előterjesztés a 2011. december 15-i ülés anyagával kiküldésre került, a módosított melléklet később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
Szigeti Júlia közterület használati ügyintéző

7./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(Az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Pál József igazgatóságvezető

8./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 35/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(Az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Pál József igazgatóságvezető

9./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi előzetes beszerzési tervének jóváhagyására
(13. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens

10./ napirendi pont
Javaslat keretszerződés kötésre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és üzemeltetésében lévő csapadékgyűjtő és –elvezető rendszer jókarba helyezése vonatkozásában a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft-vel
(17. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

11./ napirendi pont
Javaslat a szekszárdi Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítésére c. TIOP-3.4.2- 11/1 pályázat benyújtására
(20. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Szabó Veronika pályázati referens

12./ napirendi pont
Javaslat a Hajléktalan Gondozási Központ korszerűsítésére c. (TIOP-3.4.2-11/1) pályázat benyújtására
(21. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Buncsek Attila pályázati referens

13./ napirendi pont
Javaslat a „Szekszárd Kadarka utcai Idősek Otthonának korszerűsítésére” (TIOP 3.4 2- 11/1) c. pályázat benyújtására
(22. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Frey Tímea pályázati referens

14./ napirendi pont
Tulajdonosi nyilatkozat a Szekszárdi Ipari Park úthálózat 3646/9 és 6008/36 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekhatár rendezés átvezetéséhez
(12. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző

15./ napirendi pont
„Értékteremtő közhasznú foglalkoztatás” 2011. évi pályázat anyagköltség felhasználásának jóváhagyása
(10. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

16./ napirendi pont
Ideiglenes áramvételi hálózat költségei fedezetének biztosítása
(6. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
Meghívott: Kerekes László Szekszárdi Városfejlesztési Kft. igazgató

17./ napirendi pont
Javaslat a behajthatatlan követelések törlésére
(7. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

18./ napirendi pont
Zsók Ambrusné (Szekszárd, Újfalussy u. 6.) kérelme
(9. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

19./ napirendi pont
Egyebek
 

Zárt ülés

20./ napirendi pont
Vételi ajánlat önkormányzati pincére
(11. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető


Szekszárd, 2012. január 27.


Kővári László s.k.
GPB elnök