Szám: III. 79-50/2011.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2011. december 13-án (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 14.00 óra

1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2011. (….) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 21/2000.(XI.3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(307. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Meghívott: Balogh János területi igazgató

2./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2011. (….) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(310. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Katz Zoltánné kertész
Meghívott: Nyakas Gábor Panteon Kft. igazgató

3./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (….) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről 34/2003.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról(tervezet)
(329. sz. előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Meghívott: Artim Andrásné Alisca Terra Kft. ügyvezető igazgató

4./ napirendi pont
Javaslat a vásári és piaci díjtételek módosítására (tervezet)
(325. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Meghívott: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató

5./ napirendi pont
Javaslat a volt „Szőlőhegyi óvoda” épületének bérbeadására
(318. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
Meghívott: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató

6./ napirendi pont
Javaslat karbantartási szerződés módosítására
(171. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató

7./ napirendi pont
Tárgyi eszköz (földkábel) térítés nélküli átadás-átvétele
(168. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kerekes László Szekszárdi Ipari Park Kft. ügyvezető igazgató

8./ napirendi pont
Szekszárdi Polgárőr Egyesület 2011. III. negyedévi beszámolója
(174. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bakodi Róbert Szekszárdi Polgárőr Egyesület elnök

9./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2011. (….) önkormányzati rendelete a kéményseprő ipari szolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 37/1996. (XII.19.) Kgy. számú rendelet módosításáról (tervezet)
(320. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Bérces János energetikus

10./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (….) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék - szippantott szennyvíz - összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról( t e r v e z e t )
(322. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Märcz László igazgatóságvezető

11./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2011. (….) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(313. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Szigeti Júlia főmunkatárs

12./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2011. (….) önkormányzati rendelete a helyi közutak közlekedési célú igénybevétele estén fizetendő díjak használatáról szóló 7/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(312. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Szigeti Júlia főmunkatárs

13./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 31/2011. (V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(326. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Varga András osztályvezető

14./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (….) önkormányzati rendelete a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról (tervezet )
(327. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Pál József igazgatóságvezető
Szücsné Smolek Erika kodifikátor

15./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 257/2010. (XI.25.) szekszárdi öh. számú határozatának módosítása
(324. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester
Előadó: Pál József igazgatóságvezető

16./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének ……/2011. (……) önkormányzati rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(321. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
Szücsné Smolek Erika kodifikátor

17./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi belső ellenőrzési terve
(317. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia jegyző

18./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítása 
(315. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens

19./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. évi munkaterve
(311. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

20./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2011. (……) önkormányzati rendelete az építményadóról (tervezet)
(319. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Kovács László osztályvezető
Szücsné Smolek Erika kodifikátor

21./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2011. (….) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(308. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Kovács László osztályvezető
Szücsné Smolek Erika kodifikátor

22./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2011. (….) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 26/2009.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(309. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Kovács László osztályvezető
Szücsné Smolek Erika kodifikátor

23./ napirendi pont
Javaslat a Szekszárdi Léleképítő Alapítvány támogatási kérelmére
(170. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Csaba Attila képviselő

24./ napirendi pont
„Megbízási szerződés TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 azonosítószámú, Hevesy György Természettudományos Projekt elnevezésű pályázathoz tartozó tájékoztatási, nyilvánosságbiztosítási, kommunikációs és PR-feladatok ellátására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(169. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási referens

25./ napirendi pont
„Szállítási szerződés TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 kódszámú, Hevesy György Természettudományos Projekt elnevezésű pályázat keretében informatikai eszközök beszerzésére a Garay János Gimnázium számára” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye 
(172. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási referens

26./ napirendi pont
Szekszárd, Kadarka u. 74. szám alatti Dr. Kelemen József Idősek Otthona korszerűsítésére vonatkozó pályázati tervdokumentációjának elkészítése
(173. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

 

Zárt ülés
 

27./ napirendi pont
Javaslat a 23/9 és a 27/1 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére 
(328. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Varga András osztályvezetőSzekszárd, 2011. december 09.

Kővári László s.k.
GPB elnök