Szám: III. 79-48/2011.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2011. november 29-én (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 15.00 óra

1./ napirendi pont
Tájékoztató a 2011. évi Klímaalap felhasználásáról
(162. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
Meghívott: Baka György Zöldtárs Alapítvány kuratóriumának elnöke

2./ napirendi pont
Javaslat a Gemenc Volán Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására
(294. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Märcz László igazgatóság vezető 
Miszler Miklós Gemenc Volán Zrt.

3./ napirendi pont
Javaslat „A bentlakásos intézmények korszerűsítése” című, TIOP-3.4.2-11/1 kódszámú számú pályázat előkészítésével és benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
(160.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Buncsek Attila pályázati referens
Meghívott: Papp Győző Humánszolgáltató Központ intézményvezető
Rottenbacher Ádám Szociális Központ intézményvezető

4./ napirendi pont
Sió és Duna-menti Regionális Víziközmű és Közszolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyása
(292. sz. előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Artim Andrásné ügyvezető igazgató

5./ napirendi pont
Sió és Duna-menti Regionális Víziközmű és Közszolgáltató Kft. alapító okiratának jóváhagyása
(293. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Artim Andrásné ügyvezető igazgató

6./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2011. (……) önkormányzati rendelete az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 12/1994.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(298. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Märcz László igazgatóság vezető
Artim Andrásné ügyvezető igazgató

7./ napirendi pont
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő feladat-ellátási szerződés jóváhagyására
(284. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető

8./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2011.(….) önkormányzati rendelete a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 6/2008. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(253. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Märcz László igazgatóság vezető
Szücsné Smolek Erika kodifikátor

9./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2011. (……) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 19/2000. (IX. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(t e r v e z e t)
(300. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Szücsné Smolek Erika kodifikátor

10./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2011. (……) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról, támogatásokról szóló 19/2001. (X. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e t)
(274. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Szücsné Smolek Erika kodifikátor

11./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (….) önkormányzati rendelete a helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról szóló 41/2007. (XII. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(297. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Varga András osztályvezető

12./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2011. (……) önkormányzati rendelete az önkormányzati Építészet-műszaki tervtanács működésének rendjéről szóló 11/2007. (IV.11.) szekszárdi ör. rendelet módosításáról
(291. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Herr Teréz főépítész
Szücsné Smolek Erika kodifikátor

13./ napirendi pont
Tájékoztató a Művészetek Háza dísztermében, illetve a Garay János Gimnázium dísztermében házasságkötés esetén fizetendő bérleti díj meghatározásáról
(164. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Szücsné Smolek Erika kodifikátor

14./ napirendi pont
Tervezői művezetés biztosításával kapcsolatos szerződések módosítása
(159.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Buncsek Attila pályázati referens

15./ napirendi pont
Javaslat az „Agóra Szekszárd – Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” című pályázat megvalósításához kapcsolódó döntések meghozatalára
(290. sz. előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Buncsek Attila pályázati referens

16./ napirendi pont
Beszámoló a 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi gazdálkodásáról
(301. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

17./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011.(….) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 10/2011.(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(303. számú előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)   (mellékletek)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

18./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012-2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet)
(302. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

19./ napirendi pont
Javaslat a Szekszárd 2803 hrsz-ú ingatlan hagyatéki tartozásba történő beszámítására
(165.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző

20./ napirendi pont
„Szállítási szerződés TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 kódszámú, Hevesy György Természettudományos Projekt elnevezésű pályázat keretében informatikai eszközök beszerzésére a Garay János Gimnázium számára” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(161. sz. bizottsági előterjesztés)  melléklet1   melléklet2   melléklet3   melléklet4
Előterjesztő: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
/Az előterjesztés később kerül kiküldésre./

21./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(289. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens

22./ napirendi pont
Javaslat a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Clubbal kötendő ingatlanhasználati szerződés jóváhagyására
(286. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző

23./ napirendi pont
Patkós István mozgáskorlátozott tábla kihelyezése iránti kérelme
(157.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

24./ napirendi pont
A Rotary Club Szekszárd (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 7-9.) kérelme
(158.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

25./ napirendi pont
Kárpáti Viktor a Kiskadarka utca forgalmi rendjének felülvizsgálata iránti kérelme
(156.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

26./ napirendi pont
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a város csapadékcsatorna-hálózatnak állapot felvételére és annak dokumentálására.” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredmény
(163. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

27./ napirendi pont
Javaslat a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ügyrendjének jóváhagyására
(166. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök

28./ napirendi pont
Egyebek
- tájékoztató járdafelújításokról, gyalogátkelőhelyekről

ZÁRT ÜLÉS:

29./ napirendi pont
Javaslat készfizető kezességvállalás jóváhagyására 
(299. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
 

Szekszárd, 2011. november 25.


Kővári László s.k.
GPB elnök

 

További napirendi javaslat:

Javaslat önkormányzati ingatlan értékesítésére
(306. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető