Szám: III. 79-45/2011.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2011. október 25-én (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 14.00 óra

Zárt ülés

1./ napirendi pont
Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. részére a Garay Pince megvásárlásához szükséges hitelszerződés megkötéséhez
(265. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Meghívott: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. igazgató

Nyílt ülés

2./ napirendi pont
Javaslat a Pollack M. u. 10. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan használatba adására a Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete részére 
(245. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
Meghívott: Simonné Váradi Zsuzsanna TOSINA Egyesület szakmai vezető
Fábián László TOSINA Egyesület elnök
Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató
(Az előterjesztés a 2011. október 18-i ülésre kiküldésre került.)

3./ napirendi pont
Javaslat a Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság dolgozói részére önkormányzati lakás biztosítására
(261. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató

4./ napirendi pont
Kövendi S. u. 9. szám alatti ingatlan adásvétele
(134. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. igazgató
(Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)

5 ./ napirendi pont
Mikes u. 1. sz. alatti ingatlan felújítása
(135. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. igazgató
(Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)

6./ napirendi pont
Javaslat elővásárlási jogról való lemondásra a Harkány, Üdülés u. 23. sz. alatti ingatlan tekintetében
(137. sz. bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző

7./ napirendi pont
Önkormányzati intézmények karbantartási feladatainak ellátására vonatkozó feladat-ellátási megállapodás felülvizsgálata
(262. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Pál József igazgatóságvezető
(Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)

8./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az intézményei között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló együttműködési megállapodás jóváhagyására
(263. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Pál József igazgatóságvezető
(Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)

9./ napirendi pont
Kérelem egyes ingatlanok szőlő termőhelyi kataszterbe vonásáról
(120. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
(Az előterjesztés a 2011. október 18-i ülésre kiküldésre került.)

10./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2011.(….) önkormányzati rendelete a „SZEKSZÁRD VÁROS BORA” elismerő cím alapításáról és odaítéléséről szóló 12/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(257. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Szücsné Smolek Erika kodifikátor

11./ napirendi pont
Beszámoló a térítés díj hátralékokról
(129. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkasné Tamási Anna osztályvezető

12./ napirendi pont
Javaslat a ZUG Ifjúsági, Művészeti és Művelődési Egyesülettel fennálló megállapodás felmondására
(250. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

13./ napirendi pont
Javaslat a Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács működésére vonatkozó megállapodás jóváhagyására
(258. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens

14./ napirendi pont
A Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának díjazása
(259. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens

15./ napirendi pont
Javaslat a Városi Bölcsőde bővítésével kapcsolatosan DDOP -3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására
(254. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Szabó Veronika pályázati referens
(Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)

16./ napirendi pont
Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsőde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására
(255. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Szabó Veronika pályázati referens
(Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)

17./ napirendi pont
„SZMJV Önkormányzata számára szakfordítói feladatok ellátása VIS NOVA (3CE359P3) pályázat keretében” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(117. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó Veronika pályázati referens
(Az előterjesztés a 2011. október 18-i ülésre kiküldésre került.)

18./ napirendi pont
„Szállítási szerződés TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 kódszámú, Hevesy György Természettudományos Projekt elnevezésű pályázat keretében informatikai eszközök beszerzésére a Garay János Gimnázium számára” tárgyú nyílt pályázati eljárás eredményének felülvizsgálatára
(125. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
(Az előterjesztés a 2011. október 18-i ülésre kiküldésre került.)

19./ napirendi pont
Külterületi utak fenntartási munkáinak elvégzésére kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása
(260. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető
(Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)

20./ napirendi pont
Jákob Henrik sebességkorlátozó, várakozni tilos tábla kihelyezési kérelme
(100. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
(Az előterjesztés a 2011. szeptember 20–i ülésre kiküldésre került.)

21./ napirendi pont
Eigner György telekhatár-rendezése
(114. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
(Az előterjesztés a 2011. október 18-i ülésre kiküldésre került.)

22./ napirendi pont
Schneider Konrád ingatlanvételi kérelme
(115. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
(Az előterjesztés a 2011. október 18-i ülésre kiküldésre került.)

23./ napirendi pont
Pásztori Lajos ingatlanvételi kérelme
(116. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
(Az előterjesztés a 2011. október 18-i ülésre kiküldésre került.)

24./ napirendi pont
Kerekes László megállni tilos tábla kihelyezési kérelme
(118. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
(Az előterjesztés a 2011. október 18-i ülésre kiküldésre került.)

25./ napirendi pont
Naszvadi Henriett kérelme
(119. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
(Az előterjesztés a 2011. október 18-i ülésre kiküldésre került.)

26./ napirendi pont
Tóth Rózsa Szücsény-szurdikkal kapcsolatos kérelme
(133. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

27./ napirendi pont
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Város Településrendezési Terve bel-és külterületi digitális szabályozási tervlapjainak átszerkesztésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(124. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
(Az előterjesztés a 2011. október 18-i ülésre kiküldésre került.)

28./ napirendi pont
Dr. Bodri István ingatlanvételi kérelme
(126. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
(Az előterjesztés a 2011. október 18-i ülésre kiküldésre került.)

29./ napirendi pont
Gurzó Ildikó ingatlanvételi kérelme
(127. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
(Az előterjesztés a 2011. október 18-i ülésre kiküldésre került.)

30./ napirendi pont
Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság kérelme
(128. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
(Az előterjesztés a 2011. október 18-i ülésre kiküldésre került.)

31 ./ napirendi pont
Javaslat Településrendezési terv módosítására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök

32./ napirendi pont
Javaslat pályázati határidők módosítására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök

33 ./ napirendi pont
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. kérelme a tömbbelső forgalmi rendjének változtatására érdekében
(130. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

34./ napirendi pont
Bezerédj István Szakközépiskola Tagintézmény kérelme
(132. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

35./ napirendi pont
Fotocopy Kft. parkolási kérelme
(131. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

36./ napirendi pont
Hradszki Sándor Károlyné ingatlanvételi kérelme
(136. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

37./ napirendi pont
Egyebek
- Márkus István gépkocsi bejáróval kapcsolatos kérelme 
- Kovács Gábor kérelme a Fagyöngy u. 47. szám alá korlát elhelyezésére
- Zöldtárs Alapítvány szerződésmódosítás iránti kérelme


Szekszárd, 2011. október 21.

Kővári László s.k.
GPB elnök