Szám: III. 79-41/2011.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2011. szeptember 27-én (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 14.00 óra

1./ napirendi pont
Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2010. évi működéséről
(219. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

2./ napirendi pont
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
(217. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Ács Rezső alpolgármester
Pál József igazgatóságvezető

3./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011.(….) rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 10/2011.(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(229. sz. előterjesztés)   (mellékletek)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Pál József igazgatóságvezető
(Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)

4./ napirendi pont
Szekszárdi Polgárőr Egyesület II. negyedévi beszámolója
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Meghívott: Bakodi Róbert a Polgárőr Egyesület elnöke
(A beszámoló a 2011. augusztus 30-i ülésre kiküldésre került.)

5./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011.(…) önkormányzati rendelete közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 31/2011.(V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(214. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Varga András osztályvezető
Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató

6./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól szóló 3/1994.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(215. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató
Szücsné Smolek Erika kodifikátor

7./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2011.(…) önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 7/2008.(II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(231. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Szücsné Smolek Erika kodifikátor
Szigeti Júlia főmunkatárs

8./ napirendi pont
Javaslat a településrendezési terv módosítására
(230. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész

9./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítására"
(235. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens

10./ napirendi pont
Javaslat „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése” c. pályázat forrásainak aktualizálására 
(221. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Buncsek Attila pályázati referens

11./ napirendi pont
Javaslat „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó ingatlan-bérleti szerződés módosítására
(216. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Buncsek Attila pályázati referens

12./ napirendi pont
Javaslat a KT-Dinamic NKft-vel kötött vállalkozási szerződés módosítására
(238. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

13./ napirendi pont
Javaslat a kényszervágóhíd hasznosítására
(237. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető
(Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)

14./ napirendi pont
Értény Község csatlakozási kérelme az Alisca Rekultivációs Társuláshoz 
(220. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester 
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens

15./ napirendi pont
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 pályázat keretében” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(112.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Frey Tímea pályázati referens
(Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)

16./ napirendi pont
Javaslat intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó pályázathoz önerő biztosítására
(239. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens
Szegedi Emerencia műszaki ellenőr
(Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)


Szekszárd, 2011. szeptember 23.

Kővári László s.k.
GPB elnök