Szám: III. 79-29/2011.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2011. június 14-én (kedd) tartandó ülésére

 

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 14.00 óra

1./ napirendi pont
Forgalmi rend módosítására vonatkozó kérelmek
- Kérelem a Hunyadi utcai mozgáskorlátozott parkoló visszaállítására
- Béri B. Á. u. 91-93. sz. előtti mozgáskorlátozott parkolók
- Várakozás a Mátyás k. utcában 
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(szóbeli előterjesztés)

2./ napirendi pont
Megvalósíthatósági tanulmány KEOP pályázathoz
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Szabó Veronika pályázati referens
(Lásd: 57. sz. bizottsági előterjesztés)

3./ napirendi pont
„Erősáramú rendszerek pályázat előkészítő- és kiviteli tervdokumentáció elkészítése” tárgyú eljárás eredményének jóváhagyása
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 58. sz. bizottsági előterjesztés)

4./ napirendi pont
Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás közlekedésépítési terv módosításához
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző
(Lásd: 60. sz. bizottsági előterjesztés)

5./ napirendi pont
Acélos Bálint ingatlanvételi kérelme
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 59. sz. bizottsági előterjesztés)

6./ napirendi pont
Egyebek

Szekszárd, 2011. június 10.

Kővári László s.k.
GPB elnök