Szám: III. 79-27/2011.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2011. június 7-én (kedd) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 14.00 óra


1./ napirendi pont
Forgalmi rend módosítására vonatkozó kérelmek
- Kérelem a Hunyadi utcai mozgáskorlátozott parkoló visszaállítására
- Mikes u. 9. sz. alatti gyermekorvosi rendelő parkolása 
- Kiss László Fürdőház utcai parkolási problémája (kérelem mellékelve)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Meghívott: Kovács Lászlóné a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének elnöke
(Lásd: 52. sz. bizottsági előterjesztés)

2./ napirendi pont
A lakás és közcélú létesítményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló 10/1991. (VI.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Herr Teréz főépítész
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)

3./ napirendi pont
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
számára lőszermentesítési hatástanulmány elkészítése 
KEOP-7.1.3.0/B-2008-0001 pályázat keretében” tárgyú meghívásos 
pályázati eljárás eredménye
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Frey Tímea pályázati referens
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)

4./ napirendi pont
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület kérelme
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 44. sz. bizottsági előterjesztés)

5./ napirendi pont
Szekszárd Borvidék Nkft. kérelme
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 51. sz. bizottsági előterjesztés)

6./ napirendi pont
Alisca Terra Kft. kérelme
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 50. sz. bizottsági előterjesztés)

7./ napirendi pont
MMG és Marley Magyarország Zrt. burkolat felújítási kérelme
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 45. sz. bizottsági előterjesztés)

8./ napirendi pont
Bali Aladár kártérítési igénye
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(szóbeli előterjesztés)

9./ napirendi pont
2011. évi patkánymentesítési feladatok ellátása
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)

10./ napirendi pont
Egyebek

 

 

Szekszárd, 2011. május 31.

Kővári László s.k.
GPB elnök

További napirendi pont javaslat:


DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú, közösségi közlekedés fejlesztését célzó pályázat előkészítése
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Märcz László igazgatóság vezető
Buncsek Attila pályázati referens
(Lásd: 56. sz. bizottsági előterjesztés) (melléklet1   melléklet2   melléklet3   melléklet4   melléklet5   melléklet6)

Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok
- Fakivágások
- Fák növényvédelmi permetezése
- Játszóterek fenntartása
Előterjesztő: Máté Péter bizottsági tag
(szóbeli előterjesztés)

Javaslat a Csörge-tó haltelepítésére
Előterjesztő: Máté Péter bizottsági tag
(szóbeli előterjesztés)


ZÁRT ÜLÉS:


A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatói állására beérkezett pályázatok
Előterjesztő: Kővári László elnök
(Lásd: 53. sz. bizottsági előterjesztés)