Szám: III. 79-17/2011.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2011. április 19-én (kedd) tartandó ülésére

 

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 14.00 óra

1./ napirendi pont
A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara javaslata a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Meghívott: Dr. Fischer Sándor elnök
(Lásd: 33. sz. bizottsági előterjesztés)

2./ napirendi pont
A Táncsics u. 3. sz. alatti ingatlan használata
Előterjesztő: Kővári László elnök
Meghívott: Herrné Szabadi Judit a Borvidék Nkft. ügyvezetője
Dr. Bodri István a Hegyközség elnöke
Dr. Sárosi József Gábor a Re-Kom Nkft. ügyvezetője
Dr. Kiss Gyula a Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője
(szóbeli előterjesztés)

3./ napirendi pont
Szekszárd város parkolási rendjének felülvizsgálata
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
Meghívott: Bolvári János r. alezredes, a Közlekedésrendészeti Osztály vezetője
Dr. Kiss Gyula a Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője
(Lásd: 39. sz. bizottsági előterjesztés)

4./ napirendi pont
Javaslat a Szekszárd, Bezerédj tömbbelsőben létesítendő parkolók és a hozzá kapcsolódó közlekedési létesítmények közvilágításának kiépítésére 
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 34. sz. bizottsági előterjesztés)  (melléklet1)   (melléklet2)

5./ napirendi pont
Fogorvosi rendelő bérleti díjának meghatározása
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető
Meghívott: Dölles Lászlóné az Egészségügyi Gondnokság vezetője
(Lásd: 32. sz. bizottsági előterjesztés)

6./ napirendi pont
Dravecz István rendezési terv módosítási kérelme
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
(Lásd: 40. sz. bizottsági előterjesztés)

7./ napirendi pont
Matókné Misóczki Mária rendezési terv módosítási kérelme
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
(az előterjesztés az ülésen kerül ismertetésre)

8./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a zöldfelület-gazdálkodásról (tervezet) - I. forduló
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
(Lásd: 53. sz. közgyűlési előterjesztés)

9./ napirendi pont
Nagyné Horváth Mária úthasználattal kapcsolatos kérelme
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 35. sz. bizottsági előterjesztés)

10./ napirendi pont
Javaslat önkormányzati ingatlanokat érintő vezetékjog bejegyzések kapcsán kártalanítási összeg magállapítására
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(az előterjesztés az ülésen kerül ismertetésre)

11./ napirendi pont
Alisca Terra Kft. kérelme
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 37. sz. bizottsági előterjesztés)

12./ napirendi pont
Wosinsky Mór Megyei Múzeum kérelme
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 38. sz. bizottsági előterjesztés)

13./ napirendi pont
Javaslat a víziközmű társulat érdekeltségi hozzájárulásának meghatározására
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(az előterjesztés az ülésen kerül ismertetésre)

14./ napirendi pont
Egyebek

 


Szekszárd, 2011. április 15.Kővári László s.k.
GPB elnök