Szám: III. 79-13/2011.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2011. március 22-én (kedd) tartandó ülésére

 

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 14.00 óra


1./ napirendi pont
Építész Alkotóműhely Kft. ajánlata önkormányzati ingatlanok felmérésére
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Meghívott: a Kft. munkatársai
Dr. Kiss Gyula a Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője
(Lásd: 29. sz. bizottsági előterjesztés)

2./ napirendi pont
Varga Attiláné belterületbe csatolási kérelme
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
(szóbeli előterjesztés)

3./ napirendi pont
Javaslat a Szent László u. – Várköz u. közötti ingatlanrész megvásárlására
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 25. sz. bizottsági előterjesztés)

4./ napirendi pont
Hajas Krisztina ingatlanvételi kérelme
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 26. sz. bizottsági előterjesztés)

5./ napirendi pont
Özv. Frey Istvánné telek-kiegészítési kérelme
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 27. sz. bizottsági előterjesztés)

6./ napirendi pont
Mancsi Zoltán telek-kiegészítési kérelme
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
(Lásd: 28. sz. bizottsági előterjesztés)

7./ napirendi pont
Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS


8./ napirendi pont
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára köztemetéssel összefüggő kegyeleti szolgáltatás nyújtására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
(Lásd: 30. sz. bizottsági előterjesztés)

 
Szekszárd, 2011. március 19.Kővári László s.k.
GPB elnök