Szám: III. 1930-4/2010.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2010. november 23-án (kedd) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 14.00 óra


1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2010. (…) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 4/2010. (III.9.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Pál József igazgatóság-vezető
(Lásd: 246. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)

2./ napirendi pont
Tájékoztató a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Pál József igazgatóság-vezető
Märcz László igazgatóság-vezető
(Lásd: 248. sz. közgyűlési előterjesztés)

3./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011-2013. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)

4./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2010. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző
(Lásd: 247. sz. közgyűlési előterjesztés)

5./ napirendi pont
Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzati többségű tulajdonban lévő gazdasági társaságoktól
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Pál József igazgatóság-vezető
(Lásd: 251. sz. közgyűlési előterjesztés)

6./ napirendi pont
Javaslat az önkormányzat költségvetési szerveinek pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Lásd: 252. sz. közgyűlési előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)

7./ napirendi pont
Javaslat az „Agóra Szekszárd – Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása” című pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítására
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Buncsek Attila pályázati referens
(Lásd: 242. sz. közgyűlési előterjesztés)

8./ napirendi pont
Javaslat az „Adj esélyt az elesetteknek! Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése” című, TIOP-3.4.2.-08/1-2008-0090 azonosító számú pályázat megvalósításához szükséges saját forrás biztosítására
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Buncsek Attila pályázati referens
(Lásd: 244. sz. közgyűlési előterjesztés)

9./ napirendi pont
Gemenc komplex turisztikai fejlesztése (DDOP-2.1.1/A-09-1f-2010-0009) c. pályázat módosítása
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Frey Tímea pályázati referens
(Lásd: 236. sz. közgyűlési előterjesztés)

10./ napirendi pont
Javaslat felügyelő bizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a 227-228/2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozat kiegészítésére
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Lásd: 237. sz. közgyűlési előterjesztés)

11./ napirendi pont
Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Lásd: 239. sz. közgyűlési előterjesztés)

12./ napirendi pont
Javaslat a vörösiszap-áradat károsultjainak megsegítésére
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Lásd: 253. sz. közgyűlési előterjesztés)

13./ napirendi pont
Javaslat víziközmű társulat szervezésére
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Märcz László igazgatóság-vezető
(Lásd: 255. sz. közgyűlési előterjesztés)

14./ napirendi pont
Javaslat vis maior pályázatokkal kapcsolatos közgyűlési döntések módosítására
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Märcz László igazgatóság-vezető
(Lásd: 256. sz. közgyűlési előterjesztés)  (melléklet)

15./ napirendi pont
Javaslat helyi tömegközlekedési menetrend módosítására
Előterjesztő: Dr. Hadházy Ákos képviselő
(Lásd: 99. sz. bizottsági előterjesztés)

16./ napirendi pont
Adventi vásár előkészítése
Előterjesztő: Berlinger Attila a Szekszárdi Turisztikai Kft. ügyvezetője
(szóbeli előterjesztés)

17./ napirendi pont
A Szekszárdi Borvidék Nkft. támogatási kérelme
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
(Lásd: 98. sz. bizottsági előterjesztés)

18./ napirendi pont
Javaslat a KT-Dinamic Kft-vel való együttműködésre
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
(Lásd: 97. sz. bizottsági előterjesztés)

19./ napirendi pont
Javaslat önkormányzati ingatlan értékesítésére
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István igazgatóságvezető
(Lásd: 94. sz. bizottsági előterjesztés)

20./ napirendi pont
Simon Andrea belterületbe csatolási kérelme
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
(szóbeli előterjesztés)

21./ napirendi pont
Javaslat a „Cenci néni” keresztjének felújítására
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
(Lásd: 100. sz. bizottsági előterjesztés)

22./ napirendi pont
Ajánlat a Parászta-patak mederkotrására
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság-vezető
(szóbeli előterjesztés)

23./ napirendi pont
Közlekedési renddel kapcsolatos lakossági kérelmek
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
(Lásd: 95. sz. bizottsági előterjesztés)

24./ napirendi pont
Javaslat a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2011. évi munkatervére (I. változat)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
(Lásd: 96. sz. bizottsági előterjesztés)

25./ napirendi pont
Beszámoló a bizottsági határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
(az előterjesztés az ülésen kerül ismertetésre)

26./ napirendi pont
Egyebek

 

Szekszárd, 2010. november 18.Kővári László s.k.
GPB elnök