M E G H Í V Ó

 

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság        

2019. június 13. napján (csütörtökön) tartandó rendkívüli ülésére

 

Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Házasságkötő terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)

Ideje:   8 óra

 

 

 

NAPIREND

1. napirendi pont:

„A rekreációs központ beruházás teljes körű generál tervezési feladatainak elvégzése” tárgyban kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos eljárás eredménye

(86. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző

 

2. napirendi pont:

Az ANDOLÉNA-DENT Kft. parkolóhely megváltási díj mérséklési kérelme

(89. számú bizottsági előterjesztés) - (melléklet)

Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

Előadó: Herr Teréz főépítész

 

3. napirendi pont:

A KartaiDent Fogászati Kft. parkolóhely megváltási díj mérséklési kérelme

(90. számú bizottsági előterjesztés) - (melléklet)

Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

Előadó: Herr Teréz főépítész

 

4. napirendi pont:

Az „Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata JETA-144-2018 azonosítószámú „Térség-  és Infrastruktúra fejlesztés és az életminőség javítás” tárgyú pályázatának megvalósításához szükséges Multifunkcionális gép beszerzésére” tárgyú pályázati eljárás eredményéről

(88. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

 

5. napirendi pont:

Az „Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú, "Városi Bölcsőde fejlesztése" c. pályázat megvalósításához szükséges eszközbeszerzésre” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye

(93. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

 

6. napirendi pont:

„Vállalkozási szerződés Szekszárd város útburkolati jeleinek 2019. évi hosszirányú festési munkáinak elvégzése, keresztirányú útburkolati jelek felfestéséhez szükséges eszközök, anyagok beszerzése” tárgyú pályázati eljárás eredménye

(91. számú bizottsági előterjesztés) - (melléklet)

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: Varga András osztályvezető

 

7. napirendi pont:

Kérelem a Fagyöngy utca forgalmi rendjének felülvizsgálatára

(92. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: Varga András osztályvezető

 

8. napirendi pont:

A Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület támogatási kérelme

(87. számú bizottsági előterjesztés) - (melléklet)

Előterjesztő: Kővári László elnök

Előadó: Kővári László elnök

 

 

Szekszárd, 2019. június 12.