M E G H Í V Ó

 

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság        

2019. május 14. napján (kedden) tartandó rendes ülésére

 

 

Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Házasságkötő terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)

Ideje:    8 óra 30 perckor

 

 

NAPIREND

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

1. napirendi pont:

A Szekszárdi Ipari Park Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója

(132. számú közgyűlési előterjesztés)

Előterjesztő:   Ács Rezső polgármester

Előadó:           Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

 

2. napirendi pont:

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója

(122. számú közgyűlési előterjesztés)

Előterjesztő:   Ács Rezső polgármester
Előadók:         Bálint Zoltán ügyvezető igazgató,

Tóbi Balázs könyvvizsgáló,

                    Gyurkovics János FB elnök

 

3. napirendi pont:

A Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója

(123. számú közgyűlési előterjesztés)

Előterjesztő:   Ács Rezső polgármester
Előadók:         Csukle Tibor ügyvezető igazgató,

Beke Tiborné könyvvizsgáló,

dr. Haag Éva FB elnök

 

4. napirendi pont:

Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója

(130. számú közgyűlési előterjesztés)

Előterjesztő:   Ács Rezső polgármester
Előadók:         Zsikó Zoltán ügyvezető igazgató,

Beke Tiborné könyvvizsgáló,

Csillagné Szánthó Polixéna FB elnök

 

5. napirendi pont:

A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója

(126. számú közgyűlési előterjesztés)

Előterjesztő:   Ács Rezső polgármester
Előadók:         Bay Attila ügyvezető igazgató,

Máté Péter FB elnök

 

6. napirendi pont:

Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója

(129. számú közgyűlési előterjesztés)

Előterjesztő:   Ács Rezső polgármester

Előadók:         Csillag Balázs ügyvezető igazgató,

Ribling Júlia könyvvizsgáló,

Gárdi Gábor FB elnök

 

7. napirendi pont:

A Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója

(124. számú közgyűlési előterjesztés)

Előterjesztő:   Ács Rezső polgármester
Előadók:         Artim Andrásné ügyvezető igazgató,

Ribling Júlia könyvvizsgáló,

dr. Haag Éva FB elnök 

 

8. napirendi pont:

A Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója

(a 125. számú közgyűlési előterjesztés később kerül kiküldésre)

Előterjesztő:   Ács Rezső polgármester
Előadók:         Berlinger Attila ügyvezető igazgató,

Ribling Júlia könyvvizsgáló,

Kővári László FB elnök   

 

9. napirendi pont:

A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója

(127. számú közgyűlési előterjesztés)

Előterjesztő:   Ács Rezső polgármester

Előadók:         Kerekes László ügyvezető igazgató,

Ribling Júlia könyvvizsgáló,

Máté Péter FB elnök

 

10. napirendi pont:

A Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója

(128. számú közgyűlési előterjesztés)

Előterjesztő:   Ács Rezső polgármester

Előadók:         Kerekes László ügyvezető igazgató,

Ribling Júlia könyvvizsgáló,

Gyurkovics János FB elnök

 

11. napirendi pont:

Az ALISCA TERRA Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója

(131. számú közgyűlési előterjesztés)

Előterjesztő:   Ács Rezső polgármester

Előadó:           Szabó Antal Mihály ügyvezető igazgató

 

12. napirendi pont:

A KT Dinamic Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója

(133. számú közgyűlési előterjesztés)

Előterjesztő:   Ács Rezső polgármester

Előadó:           Tóth Ferenc ügyvezető igazgató

 

13. napirendi pont:

Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói 2018. évi teljesítménykövetelményének értékelésére, valamint a 2019. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározására

(a 134. számú közgyűlési előterjesztés később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető

 

 

NYILVÁNOS ÜLÉS:

 

14. napirendi pont:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III.1.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet), továbbá javaslat a településszerkezeti terv módosítására

(135. számú közgyűlési előterjesztés) - (1.melléklet) - (2.melléklet)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előadó: Herr Teréz főépítész

 

15. napirendi pont:

Adásvételi szerződés a Tolna Megye Illyés Gyula Könyvtár részére informatikai eszközök (hardverek, szoftverek) beszerzésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye
(78. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
 

16. napirendi pont:

A Szekszárdi Civil Kerekasztal közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme

(68. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: Varga András osztályvezető

 

17. napirendi pont:

Az UNIVERSAL SHOW Bt. közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme

(69. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: Varga András osztályvezető

 

18. napirendi pont:

Kérelem a Holub utca 3. számú épület melletti parkolás javítására

(70. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: Varga András osztályvezető

 

19. napirendi pont:

Hunyadi utca 3/A. társasház parkolási kérelme

(71. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: Varga András osztályvezető

 

20. napirendi pont:

Panasz a Perczel Mór u. 1-3. számú társasház melletti parkolással kapcsolatban

(72. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: Varga András osztályvezető

 

21. napirendi pont:

Lakossági kérelem mozgáskorlátozott parkolók kijelölésére

(73. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: Varga András osztályvezető

 

22. napirendi pont:

Viola utca forgalmi rendjének felülvizsgálata

(74. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: Varga András osztályvezető

 

23. napirendi pont:

Javaslat a Szent László u. forgalmi rendjének módosítására

(75. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: Varga András osztályvezető

 

24. napirendi pont:

„Szekszárd Megyei Jogú Város területén lévő csapadékvíz átemelők és tűzivíz tározók üzemeltetése” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye

(76. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: Varga András osztályvezető

 

25. napirendi pont:

Közterület-használati díj mellőzése iránti kérelem

(77. számú bizottsági előterjesztés)

Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Előadó: Varga András osztályvezető

 

 

 

 

 

Szekszárd, 2019. május 10.