M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2019. április 23. napján (kedden) tartandó rendes ülésére

 

Helye:  Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:    8 óra 30 perckor

NAPIREND

 

1. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a Modern Városok Program keretében megvalósuló új, fedett városi uszoda beruházással kapcsolatos elektromos transzformátor-állomás telepítési feladatainak ellátására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye
(57. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató

 

2. napirendi pont:
Javaslat az új, fedett városi uszoda kivitelezésére megkötött vállalkozási szerződés módosítására
(115. számú közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző

 

3. napirendi pont:
„Adásvételi szerződés a Tolna Megye Illyés Gyula Könyvtár részére történő informatikai eszközök (hardverek, szoftverek) beszerzésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye
(60. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző

 

4. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről
(113. számú közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Dr. Pilisi Gábor kapitányságvezető

 

5. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Polgárőr Egyesület 2018. évi tevékenységéről
(61. számú bizottsági előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök
Meghívott: Bakodi Róbert a Szekszárdi Polgárőr Egyesület elnöke

 

6. napirendi pont:
Beszámoló Szekszárd Város helyi tömegközlekedésének 2018. évi teljesítményi adatairól
(103. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó:  dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Molnár Gábor DDKK Zrt. Tolna Megyei Szolgáltatási Központ vezető

 

7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(111. számú közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

 

8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(117. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

 

9. napirendi pont:
Javaslat a Tolna Megyei Kormányhivatallal a Szekszárd, Bezerédj u. 1. szám alatti ingatlanra kötött üzemeltetési megállapodás módosításának jóváhagyására
(95. számú közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

 

10. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(109. számú közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

 

11. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(114. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

 

12. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala selejtezési kérelme
(58. számú bizottsági előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

 

13. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása című projekt keretében konzorciumi együttműködési megállapodás módosítására
(112. számú közgyűlési előterjesztés) - (1.melléklet) - (2.melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

 

14. napirendi pont:
Javaslat az „Országos Görpark Programhoz” kapcsolódó pályázat benyújtására
(118. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

 

15. napirendi pont:
A Borvidék Futóegyesület közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(59. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

16. napirendi pont:
Panasz a Kőrösi Cs. S. utcai parkolással kapcsolatban
(62. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

17. napirendi pont:
Kérelem a Szekszárd 10375/8,9,10 hrsz-ú ingatlanok vételére
(63. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

18. napirendi pont:
Kérelem elővásárlási jog törlésére
(65. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

19. napirendi pont:
A Gemenc Motoros Egyesület közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
(67. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

20. napirendi pont:
A Gemenc Motoros Egyesület támogatási kérelme
(64. számú bizottsági előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök

 

21. napirendi pont:
Javaslat a 2019. évi egyházi közösségi programok és beruházások megvalósításának támogatására
(110. számú közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

 

22. napirendi pont:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2019. I. negyedév)
(66. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök

 

23. napirendi pont:
Az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítása az iskolai nyári szünetben
(99. számú közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

24. napirendi pont:
Javaslat a megyei díjak adományozására
(100. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense

 

 

 

 

Szekszárd, 2019. április 18.