M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2019. február 26. napján (kedden) tartandó rendes ülésére

 

Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:  8 óra 30 perckor

NAPIREND

 

1. napirendi pont:
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól
(48. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
Meghívott: Kálóczi Andrea KEF titkár, szakmai koordinátor

 

2. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására
(43. számú közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

 

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
(42. számú közgyűlési előterjesztés) - (1.melléklet) - (2.melléklet) - (3.melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: dr. Cseke László könyvvizsgáló

 

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2019. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a 4., valamint a 7. függelék módosítására (tervezet)
(45. számú közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

 

5. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei közötti gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodás módosítására
(56. számú közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető

 

6. napirendi pont:
A Mészöly-tanya Szekszárd Alkotóház beruházáshoz való alapítói hozzájárulásról
(50. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Szily Máté jogász

 

7. napirendi pont:
Tájékoztatás a szekszárdi víziközmű rendszere állapotának felméréséről
(49. számú közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

 

8. napirendi pont:
Közszolgáltatási szerződés keretében végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási feladatok ellátására kiírt pályázat eredményének megállapítása, javaslat új pályázat kiírására
(59. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

 

9. napirendi pont:
Javaslat önkormányzati ingatlanok értékesítésére
(57. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Varga András osztályvezető

 

10. napirendi pont:
„Gépi hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok” tárgyában kiírt értékhatár alatti meghívásos beszerzési eljárás eredménye
(a 38. számú bizottsági előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

11. napirendi pont:
Kérelem önkormányzati ingatlanok vételére
(36. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

12. napirendi pont:
Közterület használati díj mellőzése iránti kérelem
(37. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

Szekszárd, 2019. február 22.