szekszard_.png
 
M E G H Í V Ó
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2020. november 02. napján (hétfőn) tartandó rendes ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   16 óra
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Könyvtári szolgáltató helyekre folyóirat megrendelése
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
2. napirendi pont:
Kérelem szekszárdi 01328/12 hrsz-ú földterület tulajdonjogának átruházására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető
 
3. napirendi pont:
Kérelem önkormányzati ingatlanokat érintő telekhatár-rendezésre
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető
 
4. napirendi pont:
Javaslat „Vállalkozási szerződés a Szekszárdi Vasárnap c. önkormányzati hetilap nyomdai tevékenységének elvégzése” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményeképpen megkötött vállalkozási szerződés módosítására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Nagy Dávid mb. osztályvezető
 
5. napirendi pont:
Javaslat a TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú Zöld város kialakítása elnevezésű projekt keretében a pályázat megvalósításához kapcsolódó „Parkolóház” projektrészhez kapcsolódó lakossági tájékoztató rendezvény kapcsán
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Nagy Dávid mb. osztályvezető
 
6. napirendi pont:
Javaslat „Az Alisca Terra Nonprofit Kft. feladatainak teljesítéséhez szükséges járművek javítása, karbantartása, valamint szerziv munkáinak az elvégzése” tárgyban kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentációjának elkészítésére
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Nagy Dávid mb. osztályvezető
 
7. napirendi pont:
Javaslat „Tervezési szerződés SZMJV Önkormányzata TKI-KEDV/5-5/2019 iktatószámú támogatói okirat szakmai programjában nevesített, temetői feltáró útjának, útépítési és közvilágítási engedélyes terveinek felülvizsgálatára, engedélyezésére és kiviteli terv készítésére” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Nagy Dávid mb. osztályvezető
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
8. napirendi pont:
Az új fedett városi uszodával kapcsolatos szakvélemény
(írásbeli anyag)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
 
Szekszárd, 2020. október 29.
                                                                                                   Bomba Gábor s.k.
                                                                                                         GVB elnök
 
Kiadmány hiteléül:
 
dr. Holczer Mónika
jogi és bizottsági referens