szekszard_.png
 
M E G H Í V Ó
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2020. október 12. napján (hétfőn) tartandó rendes ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Házasságkötő terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   16 óra
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Könyvtári szolgáltató helyekre bútorszerelés megrendelése
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
2. napirendi pont:
Javaslat az orvosi rendelő új helyszínére, továbbá tájékoztatás a 552/2020. (IX.28.) határozatra
(333. számú bizottsági előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
 
3. napirendi pont:
Javaslat a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 és a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 azonosítószámú projekthez kapcsolódó tervek elfogadására
(341. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Kelemen Marianna beruházási és műszaki ügyintéző
 
4. napirendi pont:
Javaslat az elektromos autók beszerzésének módosítására
(342. számú bizottsági előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Kelemen Marianna beruházási és műszaki ügyintéző
 
5. napirendi pont:
Kérelem parkolók térítésmentes használatára
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
6. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt vonatkozásában a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására kötött vállalkozási szerződés módosítására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Holczer Nicolette pályázati referens
 
Szekszárd, 2020. október 08.
                                                                                                   Bomba Gábor s.k.
                                                                                                         GVB elnök
 
Kiadmány hiteléül:
 
dr. Holczer Mónika
jogi és bizottsági referens