szekszard_.png
M E G H Í V Ó
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2020. szeptember 7. napján (hétfőn) tartandó rendes ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Házasságkötő terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   16 óra
 
1. napirendi pont:
Javaslat „Baka I. Ált. Isk. energetikai korszerűsítése III.” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban az eljárás eredményének megállapításáról
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Letenyei Hédi közbeszerzési referens
 
2. napirendi pont:
Javaslat a „Megelőző régészeti feltáráson kézi föld-, és bontómunka, és járulékos geodéziai és térinformatikai feladatok ellátása” tárgyában a Wosinsky Mór Megyei Múzeum által kiírandó közbeszerzési eljárás megindítására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
 
3. napirendi pont:
Javaslat „Tervezési szerződés SZMJV Önkormányzata TKI-KEDV/5-5/2019 iktatószámú támogatói okirat szakmai programjában nevesített, temetői feltáró útjának, útépítési és közvilágítási engedélyes terveinek felülvizsgálatára, engedélyezésére és kiviteli terv készítésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás megindítására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
 
4. napirendi pont:
Javaslat tulajdonosi nyilatkozat megadására az E.ON Mözs alállomás kapcsolódó 22 kV közcélú légvezeték keresztmetszet növelés Tolna1 vonalon” tervhez
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
5. napirendi pont:
Javaslat „Szolgáltatói szerződés VIIR ingatlanüzemeltetési szoftver felhasználás” tárgyában I.G.SOFT Kft-vel történő megkötésére
(266. számú bizottsági előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető
 
6. napirendi pont:
A Szekszárdi Római Katolikus Plébánia kérelme
(269. számú bizottsági előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
 
7. napirendi pont:
Beszámoló a 323/2020. (VII.13.) számú bizottsági határozat alapján megítélt strandbelépők kiosztásáról
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
 
 
Szekszárd, 2020. szeptember 03.
                                                                                                   Bomba Gábor s.k.
                                                                                                         GVB elnök
 
Kiadmány hiteléül:
 
dr. Holczer Mónika
jogi és bizottsági referens