szekszard_.png
M E G H Í V Ó
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2020. július 20. napján (hétfőn) tartandó rendes ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Házasságkötő terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   16 óra
 
 
1. napirendi pont:
Javaslat az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek projektmenedzsment feladatainak megbízási jogviszony keretében történő ellátására
(190. számú bizottsági előterjesztés)az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
2. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001 azonosító számú „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást szolgáló közlekedésfejlesztés Szekszárdon” elnevezésű projekt lebonyolítására
(191. számú bizottsági előterjesztés)  – az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
3. napirendi pont:
Javaslat „Vállalkozási szerződés Szekszárd város területén földi úton történő 2020-2021. évi vegyszeres szúnyoggyérítésére” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás megindítására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
4. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. kötelezettségvállalása utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Bartal Zoltán ügyvezető igazgató
 
 
 
 
ZÁRT ÜLÉS
 
5. napirendi pont:
Javaslat támogatási kérelem módosított tartalommal való ismételt benyújtására
(188. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla aljegyző
 
 
Szekszárd, 2020. július 16.
 
 
                                                                                                   Bomba Gábor s.k.
                                                                                                         GVB elnök
 
Kiadmány hiteléül:
dr. Wirth Noémi
osztályvezető