szekszard_.png
M E G H Í V Ó
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2020. július 06. napján (hétfőn) tartandó rendes ülésére
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Házasságkötő terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   16 óra
 
1. napirendi pont:
Javaslat „Vállalkozási szerződés a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. tulajdonában álló, Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1. sz. alatti ingatlan felújítási munkáinak elvégzésére a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00381 „A Belvárosi Közösségi Ház felújítása” elnevezésű projekt keretében” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás megindítására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Meghívott: Ladányi Roland, a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatóhelyettese
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
2. napirendi pont:
Javaslat szerződő fél tájékoztatására
(163. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Nagy Csilla aljegyző
 
 
Szekszárd, 2020. július 02.
 
 
                                                                                                                                                        Bomba Gábor s.k.
          GVB elnök                              
Kiadmány hiteléül:
                                                         dr. Holczer Mónika
                                                   jogi és bizottsági referens