szekszard_.png
M E G H Í V Ó
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2020. június 22. napján (hétfőn) tartandó rendes ülésére
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   16 óra
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
1. napirendi pont:
Beszámoló az ALISCA TERRA Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységéről- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(94. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő:   Ács Rezső polgármester
Meghívott:     Szabó Antal Mihály ügyvezető igazgató
 
2. napirendi pont:
Városi díjak, elismerések adományozása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(91. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Losoncziné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
 
NYILVÁNOS ÜLÉS:
 
3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
4. napirendi pont:
Javaslat a „TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 Sió turisztikai fejlesztése” elnevezésű projekt „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - Sió projekt keretében ivóvízvezeték, út, parkoló, kerékpárút, szervizút, vízi kiszálló sólyával, töltésátjáróval és fedett pihenőhely építése” tárgyban kiírandó közbeszerzési eljárás megindítására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati rendelete a közterületi és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
6. napirendi pont:
„Segíts rajtam!” Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány kérelme- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó dr. Varga András osztályvezető
 
7. napirendi pont:
Javaslat könyvvizsgálói feladatok ellátására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
8. napirendi pont:
A Szekszárdi Meliorációs Nonprofit Kft. alapító okiratának jóváhagyása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
9. napirendi pont:
Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő uszoda beruházás során ellátandó tanácsadói tevékenységgel kapcsolatos megbízási szerződés megkötésére- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
10. napirendi pont:
A Szekszárdi Vasárnap kiadói jogáról való döntés- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
11. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd kérelme visszatérítendő támogatással kapcsolatban- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
 
12. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme - Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
 
13. napirendi pont:
A Szekszárdi Szüreti Napok megrendezésével kapcsolatos döntéshozatal- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
 
14. napirendi pont:
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének kérelme
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
15. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos és többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok ügyvezetői 2019. évi teljesítménykövetelményei értékeléséről és az ügyvezetők javadalmazásáról, valamint a 2020. évi teljesítménykövetelmények meghatározásáról
(114. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
16. napirendi pont:
Javaslat az egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megbízására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(100. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
 
Szekszárd, 2020. június 19.
 
 
                                                                                                                                                       Bomba Gábor s.k.
          GVB elnök                              
Kiadmány hiteléül:
                                                         dr. Holczer Mónika
                                                   jogi és bizottsági referens