szekszard_.png
 
M E G H Í V Ó
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2020. március 09. napján (hétfőn) tartandó rendes ülésére
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   16 óra
 
1. napirendi pont:
Nyilatkozat tulajdonosi hozzájárulásról a „Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi önkormányzat Óvodája felújítási, állagmegóvási munkálatainak és a nevelési feladatok ellátását segítő tárgyi eszközök beszerzésének támogatása” címen benyújtott támogatási kérelemmel kapcsolatban
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
Meghívott: Farkas Pál Györgyné a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
 
2. napirendi pont:
Javaslat az „Egyedi támogatási kérelem elektromos gépjármű beszerzéséhez” elnevezésű támogatáshoz kapcsolódó gépjármű beszerzésére
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
3. napirendi pont:
Javaslat Tehetségbarát Önkormányzat 2020 Díj tárgyú pályázati felhívás keretében pályázat benyújtására
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
4. napirendi pont:
Tájékoztatás a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonostó számú „Sió turisztikai fejlesztése” című projekt megvalósulásáról, konzorciumi együttműködési megállapodás módosításáról
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő egyes eszközök értékesítéssel történő selejtezése
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala tulajdonában lévő egyes eszközök értékesítéssel történő selejtezése
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
7. napirendi pont:
Szobortakaró ponyvák megrendelése
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
8. napirendi pont:
Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. használatában lévő eszközök selejtezési kérelme
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
9. napirendi pont:
Szekszárdi 1. számú Óvoda Kindergarten selejtezési kérelme
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
10. napirendi pont:
Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzációs díjának megtérítésére
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető
 
11. napirendi pont:
Közterület használati díj mellőzése iránti kérelem
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
12. napirendi pont:
A Borvidék Futóegyesület közterület használati díj mellőzése iránti kérelme
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
13. napirendi pont:
A Tolna Megyei Méhész Egyesület közterület használati díj mellőzése iránti kérelme
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
14. napirendi pont:
Kérelmek önkormányzati ingatlanok telek-kiegészítés keretében történő megvásárlására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
15. napirendi pont:
A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2020. évi munkaterve
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
 
16. napirendi pont:
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-től érkezett kérelem megtárgyalása
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
 
17. napirendi pont:
Tájékoztató a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság lejárt határidejű határozatairól (2020. március 02. napjáig)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
 
18. napirendi pont:
Az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület kérelme
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
 
19. napirendi pont:
Az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság javaslata a Szekszárdi Zumba gold csapat kérelmével kapcsolatban
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
 
20. napirendi pont:
Az önkormányzati többségi tulajdonú cégek és az önkormányzat gazdálkodásának és szervezeti működési folyamatainak külső szakértővel történő átvilágításával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Bomba Gábor elnök
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
21. napirendi pont:
Javaslat közigazgatási döntés alapján teendő intézkedésre
(119. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr
 
22. napirendi pont:
Javaslat peres üggyel kapcsolatban szükséges döntésre
(120. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr
 
Szekszárd, 2020. március 05.
 
 
                                                                                                                                                         Bomba Gábor s.k.
          GVB elnök                              
Kiadmány hiteléül:
 
                                                         dr. Holczer Mónika
                                                   jogi és bizottsági referens