szekszard_.png
 
M E G H Í V Ó
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság      
2020. január 13. napján (hétfőn) tartandó rendes ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   16 óra
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2020. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló  7/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
2. napirendi pont:
Javaslat a bel- és külterületi ingatlanok 2020. évi bérleti díjára
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
 
3. napirendi pont:
A Mentálhigiénés Műhely közterület használati díj mellőzése iránti kérelme
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
 
4. napirendi pont:
Kérelmek önkormányzati ingatlanokat érintő telekhatár-rendezésekre
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
 
Szekszárd, 2020. január 08.
 
                                                                                                                                  Bomba Gábor s.k.
                                                                                                                                        GVB elnök                                              
Kiadmány hiteléül:
 
                                                         dr. Holczer Mónika
                                                     jogi és bizottsági referens