Segítség a kiemelkedő képességű diákoknak

2023.09.18
 
2022/2023. tanévi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás
pályázati felhívása
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottsága 2023-ban is meghirdeti a kiemelkedő képességű, a városi székhelyű intézményekben tanulmányaikat folytató fiatalok és felkészítőik teljesítményeinek elismerésére a Mecénás Tehetséggondozó Támogatást. Erre a célra a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.21.) önkormányzati rendelete 505.4.2. számú előirányzatával 3.500 eFt-ot különített el.
A 2022/2023-as tanévre vonatkozóan a pályázók köre az eddigiekhez hasonlóan a szekszárdi székhelyű köznevelési intézmények.
Ennek megfelelően a pályázat útján - melyet kizárólag csak köznevelési intézmény nyújthat be- az alábbi kategóriák támogathatóak:
a)      a Belügyminisztérium által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek
1.      a köznevelésért felelős miniszter által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek
·        Országos Középiskolai Tanulmányi versenyek 1-6 helyezettje és felkészítő tanára
2.      a köznevelésért felelős miniszter által meghirdetett és támogatott tanulmányi versenyek
·        Országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek 1-3 helyezettje és felkészítő tanára
·        Országos Művészeti tanulmányi versenyek 1-3 helyezettje és felkészítő tanára
·        Diákolimpiai sportversenyek alapfokú és középfokú köznevelési intézmények tanulóinak 1-3 helyezettje és felkészítő tanára
·        Sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi versenyek 1-3 helyezettje és felkészítő tanára
b)     a Nemzeti Tehetség Program által támogatott versenyek 1-3 helyezettje és felkészítő tanára
c)      a Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére rendezett tanulmányi versenyek 1-3 helyezettje és felkészítő tanára
d)     a Szakma Kiváló Tanulója, valamint az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek 1-6. helyezettje és felkészítő tanára.
e)     az egyéb kiemelkedő országos tanulmányi-, művészeti-, és kulturális versenyek 1 helyezettje és felkészítő tanára
(A 4. számú melléklet részletesen tartalmazza a versenyek listáját.)
 
A pályázatot a pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével lehet benyújtani 2023. október 6-ig. (1-3. számú melléklet) A bizottság a pályázatokról 2023. október 27-ig dönt.
 
                                                                                          Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
                                                                                                Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottsága