Hirdetmény a településrendezési eszközök módosításának partnerségi egyeztetéséről (2021. augusztus 6-tól 2021. augusztus 22-ig)

2021.08.06

HIRDETMÉNY

településrendezési eszközök módosításának partnerségi egyeztetéséről


Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részlegesen módosítani kívánja a településrendezési eszközeit, a Szekszárdot délkeletről – az OBI körforgalom és a Keselyűsi úti csomópont között – elkerülő tervezett út nyomvonalát kívánja kijelölni.
   Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendeletben szerepel „Az 5126. jelű Szekszárd elkerülő út megvalósítása”.
   Az út tervezésére a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt-től az UTIBER Közúti Beruházó Kft. kapott megbízást. A tervezés, a beruházás előkészítése folyamatban van, az elkészült tervanyagokat az UTIBER Kft. a Polgármesteri Hivatalnak megküldte. 
   Az út tervezett nyomvonala a hatályos településrendezési tervünkben részlegesen, ill. más, több alternatívát is tartalmazó nyomvonallal szerepel, ezért szükségessé vált a településrendezési eszközeink e tekintetben történő módosítása. 

E tárgyban ezúton hívjuk fel partnerségi egyeztetésre a lakosságot, a partnereket.
A vészhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020.(XII.2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján jelen partnerségi egyeztetés elektronikus úton történik. 
Az egyeztetési dokumentáció megtekinthető ITT
Az egyeztetés keretében a 2021. augusztus 6-tól 2021. augusztus 22-ig várjuk észrevételeiket, javaslataikat az alábbi e-mail címre: foepitesz@szekszard.hu, vagy levélben, a Polgármesteri Hivatal /főépítész/ 7100. Szekszárd, Béla király tér 8. címre. 
Kérjük, hogy a válaszadás érdekében véleményezés során nevüket és lakcímüket szíveskedjenek megadni. (A név megadásával az adatkezeléshez szükséges hozzájárulást megadottnak tekintjük. A nevet kizárólag tárgyi véleményezéssel összefüggésben kezeljük.) 

Együttműködésüket köszönjük!

                        Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata