Hirdetmény a településkép védelméről szóló 8/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításának partnerségi egyeztetéséről

2021.10.29
HIRDETMÉNY
 
a településkép védelméről szóló 8/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításának partnerségi egyeztetéséről
 
 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés 687/2021. (IX.30.) határozatával döntött a Településképi Arculati Kézikönyv és a településkép védelméről szóló 8/2021.        (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításának megindításáról.
A rendelet-módosítás I. üteme kapcsán ezúton hívjuk fel – munkaközi tájékoztatás keretében - partnerségi egyeztetésre a lakosságot, a Szekszárdon ingatlantulajdonnal rendelkező magánszemélyeket, a szakmai érdekképviseleti szervezeteket, a Szekszárd területén működő és bejegyzett civil szervezeteket, a Szekszárdon székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, valamint a városban működő egyházakat.
Jelen módosítás során a hatályos rendelet 1. melléklete – a településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása - módosul, oly módon, hogy a kertvárosias beépítés helyett a pincezárványok területébe kerülnek átsorolásra a Sárköz utca és a Csatári utcai présházas beépítésű területek (tekintettel a jelenleg meglévő beépítettségre és a szabályozási tervi övezeti besorolással való összhang megteremtése érdekében); valamint a pincezárványok területéből kertvárosias beépítés területébe kerül átsorolásra a Kadarka utca 17-23. hsz-ig terjedő telektömb, mely vegyesen tartalmaz lakó- és présházépületeket.
A vészhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020.(XII.2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján jelen partnerségi egyeztetés elektronikus úton történik.
A településkép védelméről szóló 8/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet tervezete megtekinthető ITT, valamint a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.
Az egyeztetés keretében a 2021. október 29-től 2021. november 14-ig várjuk észrevételeiket, javaslataikat az alábbi e-mail címre: foepitesz@szekszard.hu, vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal /főépítész 7100. Szekszárd, Béla király tér 8. címre.
Kérjük, hogy a véleményezés során nevüket szíveskedjenek megadni, a névtelen véleményeket nem áll módunkban figyelembe venni. A név megadásával az adatkezeléshez szükséges hozzájárulást megadottnak tekintjük. (A nevet kizárólag tárgyi véleményezéssel összefüggésben kezeljük.)
 
Együttműködésüket előre is köszönjük!
 
 
 
                                                                       Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata