Felhívás a településrendezési terv 2022/2. részleges módosításának partnerségi egyeztetésére

2023.05.05
FELHÍVÁS
 
a településrendezési terv 2022/2. részleges módosításának
partnerségi egyeztetésére
 
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részlegesen módosítani kívánja településrendezési tervét:
 
Szekszárd – Tolna közti kerékpárút fejlesztése érdekében a Palánki út szabályozási szélességének megnövelése szükséges.
 
A partnerségi egyeztetés véleményezési anyaga megtekinthető ITT, valamint a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján.
 
Az Önkormányzat várja a módosításokkal kapcsolatos észrevételeket.
 
A véleményezés módja:
Személyesen: a témában 2023. május 10-én szerdán délután 16.00 órakor
     lakossági fórumot tartunk, a Polgármesteri Hivatalban.
 
Írásban: a Partnerek papír alapon a Polgármesteri Hivatal címére elküldve, vagy a Polgármesteri Hivatal főépítészi irodájában leadva, továbbá elektronikus levélben a foepitesz@szekszard.hu e-mail címre elküldve, közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, kizárólag az egyeztetésre bocsájtott módosítással kapcsolatosan.
A vélemények beérkezésének határideje: 2023. május 16.
 
Jelen hirdetményt a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (III.6.) rendelete alapján tesszük közzé.
 
 
 
 
                                                                       Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata