Felhívás házszámtáblák kihelyezésére

2022.09.14
Felhívás házszámtáblák kihelyezésére
 
 
Tisztelt Szekszárdi Polgárok!
 
2022. október 1. és november 28. között Magyarország teljes lakosságát érintő népszámlálásra kerül sor.
A népszámlálás során a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a lakosságot felkérő levélben tájékoztatja a válaszadási módozatokról, továbbá e levélben adja meg az internetes önkitöltéshez szükséges információkat, valamint, az egyedi, címhez rendelt azonosítót is.
A felkérő leveleket a Magyar Posta kézbesíti. A sikeres kézbesítés érdekében elengedhetetlen, hogy a levelek a megfelelő címekre érkezzenek meg.
 
A közelgő népszámlálás sikeres végrehajtása érdekében felhívom a figyelmet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek elnevezésének rendjéről és a házszámok megállapításának szabályairól  szóló 11/2017. (IV. 4.) önkormányzati rendeletére, mely szabályozza a házszámtáblák elhelyezését.
E rendelet szerint az ingatlan tulajdonosa a házszámtáblát a házfalra (kerítésre), a közterületről jól látható helyen köteles kihelyezni.
Saroktelek esetén a házszámtáblát azon az oldalon kell elhelyezni, amely közterületre az ingatlant számozták. Társasházak esetén a házszámtáblát lépcsőházanként, a bejárat felőli oldalon kell elhelyezni. A társasházon belül a szinteket és az ajtószámokat (folyamatosan emelkedő sorrendben vagy szintenként számozva) jelölni kell.
 
Az ingatlanok házszámokkal való ellátásáról igény esetén a tulajdonos (kezelő) költségére a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. Házszámtáblák igénylése a hivatkozott önkormányzati rendelet 2. mellékletét képező megrendelő lap felhasználásával történik.
 
A népszámlálási összeírás gyors és eredményes lebonyolítása érdekében felhívom  a város lakosságát, hogy a fenti jogszabályban foglaltaknak megfelelően a házszám kihelyezési kötelezettségüknek 2022. szeptember 26-ig tegyenek eleget.
 
Továbbá kérem a tisztelt lakosságot, hogy az ajtószámok kihelyezéséről, a címek postaládákon való feltüntetéséről is gondoskodni szíveskedjenek, mert a Magyar Posta csak így tudja minden adatszolgáltatóhoz eljuttatni a felkérő levelet.
 
Segítő közreműködésüket köszönjük.
 
Szekszárd, 2022. szeptember 9.
 
                                                                                              dr. Gábor Ferenc s.k.
                                                                                                          jegyző