Adó- és értékbizonyítvány

Ügyleírás:

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (2) bekezdés d) pontja szerint, a jegyző adóügyi feladata, külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére kiállítja, illetőleg megküldi az adó- és értékbizonyítványt.

Jogszabályi háttér:

 

Benyújtó személye:

  • Az ügyfél vagy az ügyfél törvényes képviselője, meghatalmazottja.
  • Más hatóság.

 

Benyújtás formája és módja:

A kérelem benyújtható az adóhatóság által rendszeresített űrlapon, elektronikus formában, ePapíron, önkormányzati hivatali portálon, vagy levélben illetve személyesen az ügyfélszolgálaton.

Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: Eüsz tv.) meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsz tv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodó szervezetek elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

 

Benyújtás céljára szolgáló űrlap

A „Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállításához" űrlap megtalálható a városi portálon a www.szekszard.hu/adougyek/egyéb nyomtatványok menüpontban, valamint az önkormányzati hivatali portálon (ohp) https://ohp-20.asp.lgov.hu. Az ohp felület közvetlenül a www.szekszard.hu weboldalról is elérhető az „Intézze ügyeit elektronikusan” linkről.

 

Eljárás díja:

A hagyatéki, gyámhivatali, és bírósági végrehajtási eljárásban kért adó- és értékbizonyítvány kiadása illetékmentes az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. sz. mellékletben foglaltak alapján. Egyéb esetekben a kérelemre történő eljárás indításakor a hivatkozott törvény 1. sz. melléklet III/1. pontja szerint 4.000 forint illetéket kell fizetni, melyet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Eljárási Illetékbeszedési számla 11746005-15416566-03470000 javára kell teljesíteni.

 

Adó- és értékbizonyítványhoz szükséges becsatolandó dokumentumok:

  • kérelem
  • három hónapnál nem régebbi tulajdoni lap
  • képviselet esetén – az ügyvédi meghatalmazás esetét kivéve – két tanúval ellátott meghatalmazás,
  • adásvételi, ajándékozási szerződés eredeti, hiteles példánya (amennyiben az adó- és értékbizonyítványt adásvétellel, ajándékozással összefüggésben kérik),
  •  amennyiben az eljárás illetékköteles, ingatlanonként 4000 forint illeték befizetését igazoló csekk feladóvevénye, vagy az átutalási megbízás teljesítéséről szóló igazolás.

 

Ügyintézési határidő:

A jegyző az adó- és értékbizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított 8 napon belül adja ki.

 

Ügyintéző:

Georgiev Réka (fszt. 17. iroda. Tel: +36/74/504-191)

 

Az igazolás kézbesítése:

Az adóhatóság az adó- és értékbizonyítványt írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsz tv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti.

Az adó- és értékbizonyítványt a meghatalmazott képviselővel eljáró kérelmező esetében a képviselőnek kerül kézbesítésre hivatalos iratként vagy az Eüsz tv.-ben meghatározott elektronikus úton.

Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett kérelmező részére, a kérelmező vagy képviselője által, a kérelemben megadott címére kerül feladásra.

 

Az önkormányzati adóhatóság elérhetőségei:

Ügyfélfogadás helye: Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Ügyfélfogadás időpontjai:

Hétfő és Szerda: 8:00 - 12:00 és 13:00 - 16:00

Péntek: 8:00 - 12:00

E-mail cím: ado@szekszard.hu
Honlap cím: www.szekszard.hu
Telefonszám: +36 74/504-100
ePapír benyújtás: https://epapir.gov.hu/
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás,  Ügytípus: Adóügyek, Címzett: SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA.
ohp benyújtás: https://ohp-20.asp.lgov.hu
település kiválasztása: Szekszárd; ügyindítás