Tisztelt Választópolgár!

A köztársasági elnök 2019. május 26. napjára tűzte ki az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választását.

A szavazás 2019. május 26. napján 6.00 órától 19.00 óráig tart.

Az a választópolgár, aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakcímén tartózkodik, átjelentkezési kérelem 2019. május 22. 16.00 óráig történő benyújtásával kérheti, hogy a szavazás napi tartózkodási helye szerinti szavazókörben szavazhasson.

Annak érdekében, hogy választójogát önállóan tudja gyakorolni, az alábbi segítségeket igényelheti:

 •   a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
 •   a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon, a kérelem benyújtására 2019. május 17. 16.00 óráig van lehetőség,
 •   akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson, a kérelem benyújtására 2019. május 22. 16.00 óráig van lehetőség.

Az a választópolgár, aki a névjegyzéken szerepel, de a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. Ennek feltétele, hogy legkésőbb 2019. május 17. 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján a helyi választási iroda felvegye a külképviseleti névjegyzékbe.

Amennyiben a választópolgár a névjegyzékben szerepel, de

 •    egészségi állapota,
 •    fogyatékossága,
 •    fogva tartása miatt

mozgásában akadályozott, mozgóurnát igényelhet. A mozgóurna igénylésére kizárólag írásban, az erre szolgáló formanyomtatvány igénybevételével, van lehetőség. A kérelem online, személyesen, levélben, meghatalmazott és kézbesítő útján is benyújtható, többségében a választás napját megelőzően, 2019. május 22. 16.00 óráig, de egyes esetekben ezt követő időpontban is.

A választás napján, 2019. május 26-án 12.00 óráig nyújtható be mozgóurna iránti kérelem:

 •   online, ügyfélkapus azonosítással a Helyi Választási Irodához,
 •   papír alapon meghatalmazott vagy kézbesítő útján a szavazatszámláló bizottsághoz.

Erre vonatkozó részletes tájékoztatás elérhető a http://www.valasztas.hu/mozgourna-igenylese oldalon.

Az Európai Unió tagállama Magyarországon élő állampolgárának lehetősége van arra, hogy a szavazás jogát Magyarországon gyakorolja. A szavazás feltétele, hogy a kérelmező

 •    az Európai Unió tagállamának állampolgára,
 •    betöltötte a 18. életévét (vagy még azt megelőzően házasságot kötött),
 •    rendelkezik bejelentett magyarországi lakcímmel és
 •    sem Magyarországon, sem az állampolgársága szerinti tagállamban nincs kizárva a szavazás jogából.

Az erre irányuló kérelmet legkésőbb 2019. május 10. 16.00 óráig lehet benyújtani.

 

A kérelmek (vagy azok törlésének) benyújtására az erre szolgáló formanyomtatványok segítségével

 •     elektronikusan www.valasztas.hu oldalon,
 •     személyesen a lakóhely vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodánál vagy
 •     levélben a lakóhely szerinti helyi választási irodánál van mód.

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda és Helyi Választási Iroda

Cím:                7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Telefon:          74/504-100

Választási Információs Szolgálat:

Telefon:          74/504-162; 74/504-115
E-mail:            valasztasinfo@szekszard.hu

További információk elérhetők a www.valasztas.hu és a www.szekszard.hu oldalon.

                                                                                               dr. Molnár Kata jegyző